מאמרים וסיכומי הרצאות על חינוך ולדורף

סיכומי הרצאות - חינוך ולדורף

סקר בוגרי חינוך ולדורף

ביצוע הסקר: Research Institute For Waldorf Education

תוצאות הסקר »

תכנית הלימודים בחינוך ולדורף

חינוך ולדורף מתבסס על תכניות הלימודים הנהוגות בבתי הספר הממלכתיים, אך עקרונות הלימוד ואופניו שונים בתכלית.

אנו מזמינים אתכם לקרוא את תכנית הלימודים בחינוך ולדורף, פרי עבודתה של אורה פין ושל צוות מורי בית חינוך אלומות.

אני מביט אל העולם

האם בוגרי בית ספר ולדורף מצליחים להתמודד עם האתגרים של החברה הישראלית?

מאת: גלעד גולדשמידט

גלעד

כיצד מתמודדים בוגרי בית ספר ולדורף עם האתגרים העומדים מולם לאחר סיום הלימודים? האם הם עומדים בלחצים ובקשיים של שנת השירות, של השירות הצבאי, של לימודים באקדמיה? כיצד רואים אותם אנשים מבחוץ: מדריכים, מפקדים ומרצים? האם צייד אותם בית הספר עם כישורים ל"חיים הממשיים"? הספר "אני מביט אל העולם" הינו עיבוד של עבודת הדוקטורט שכתב ד"ר גלעד גולדשמידט באוניברסיטת חיפה. הספר מכיל בעיקרו ראיונות עם בוגרי חינוך ולדורף בארץ, בשאלות שונות על האופן שבו הם רואים את בית הספר והאופן שבו הם מתמודדים עם המציאות והחיים.

רבים עושים שימוש במילה "חממה" בבואם לתאר את חינוך ולדורף. לכל אורך השנים משמר בית הספר איכות מסוימת של חממה ועושה כך במודע כחלק מעקרונותיו. "בועה חינוכית" זו הנה חלק מדרך התפתחותית שבהדרגה פותחת את העולם ה"מציאותי" בפני התלמידים. האם בכך מכין בית הספר את בוגריו יותר טוב לאתגרי החיים? ממצאי המחקר המובאים בספר מראים שיש משמעות ויסוד מציאותי לדרך חינוכית זו וכי היא אכן מחזקת את בוגריה ומקנה להם עמידות, איתנות וכוחות התמודדות.

בספר "אני מביט אל העולם" רואיינו עשרות בוגרים בנושאים הבאים: האופן שבו הם רואים את בית הספר, הקשר עם המורים, היחסים החברתיים בכיתה, האופן שבו הם רואים את עצמם ושדות ההתמודדות השונים של החיים לאחר בית הספר: שנת השירות, השירות הצבאי ולימודים גבוהים.

גלעד גולדשמידט הוא ממייסדי זרם חינוך ולדורף בישראל, ממקימי בית ספר ולדורף בהרדוף, מנהלו במשך שנות הקמתו, מחנך ומורה, מרצה בהכשרות מורים, תושב הרדוף. מחבר הספרים: "עולמה של הילדות – ילדות, חינוך וליווי הילד מנקודת המבט של חינוך ולדורף" וספר הילדים "יונתן והעץ".

את הספר "אני מביט אל העולם" ניתן להשיג אצל המחבר, במסעדת הרדוף, ב"קרון הספרים" ובחנויות "עומר".

לפרטים נוספים, שאלות ותגובות ניתן לפנות לגלעד גולדשמידט במייל gilad@harduf.org.il

מאמרים על חינוך ולדורף