חינוך ולדורף בביה"ס

מרצים באוניברסיטה משבחים את הסטודנטים בוגרי חינוך ולדורף על מודעותם החברתית, היזמה שלהם, התקשורת שלהם ועל היושרה שלהם.

דרך הלימוד בחינוך ולדורף 

דרך הלימוד בבית ספר ולדורף היא חוויתית. התהליך הלימודי משלב אומנויות כאמצעי להעמקת הידע הנלמד: כבר בכיתה א' תוכנית הלימודים כוללת שיעורי מוסיקה (חליל), מלאכה (להעמקת יכולת הריכוז, החשיבה והיכולות המוטוריות) ציור בצבעי מים, אוריתמיה (תנועה), שפות (אנגלית וערבית) ועוד, לימודי הקריאה, הכתיבה והחשבון (חשיבה מתמטית) מתנהלים בצורה חיה ומעשית באמצעות משחקים, שירים, סיפורים ועוד.

הלימוד בכיתות ולדורף שואף להיות מלא חיים, רגש, וחוויה, וכן לשלב פעילויות גופניות במישורים שונים. הכוונה להפוך את התהליך הלימודי לבעל משמעות וערך אישי עבור הילד. 

בחינוך ולדורף מקפידים על יצירת סביבה לימודית אוהבת ותומכת של אמון והגשמה עצמית בין כל השותפים לעשייה הבית-ספרית: ילדים, מורים והורים.

אחת המטרות של חינוך ולדורף בבית הספר היא טיפוח הילדים לקראת היותם בני אדם חופשיים, עצמאיים, יציבים בגופם ובנפשם, המסוגלים להעניק לחייהם וחיי הסובבים אותם משמעות ותוכן.

תוכנית הלימודים הנהוגה בכיתות ולדורף הולמת בקווים עיקרים את תוכנית הלימודים של משרד החינוך במקצועות השונים. השונה בכיתה הוא האווירה הלימודית, התהליך הלימודי ומתודות ההוראה.

עקרונות תכנית הלימודים בחינוך ולדורף

מתנת הלמידה

סרטון תדמית שיצר ארגון בתי ספר ולדורף באנגליה

הסרטון דן בצד הרוחני של חינוך ולדורף, שיטת הלמידה בבית הספר, תהליך לימוד הקריאה בבית ספר ולדורף, ערכה של האמנות והאומנות בחינוך, ומגלה כיצד משיגים שקט בכיתות חינוך ולדורף, מה חושבים התלמידים בוולדורף על החינוך שלהם, ומהו הביקוש לבוגרי חינוך ולדורף בשוק העבודה והאקדמיה.

חינוך ולדורף בגילאי ביה"ס

חינוך ולדורף הופך את הלימוד למסע מרתק. הוא מטפח את הסקרנות, כוח הרצון וכוחות היצירה של הילד, בסביבה המעודדת את אהבת הלימוד. 

בית ספר ולדורף הראשון נוסד לפני כ-100 שנים על-ידי המחנך והוגה הדעות דר' רודולף שטיינר. כיום פועלים למעלה מ-900 בתי ספר בשיטת ולדורף ברחבי העולם, כ-25 מהם בארץ. זוהי רשת החינוך העצמאית הלא דתית הגדולה בעולם. חינוך ולדורף תופס את הילדות כתקופה של הבשלה, של צמיחה פנימית ושל לידה הדרגתית של כשרים, איכויות והבנות. הילד נתפס כאדם בהתהוות ובצמיחה אלי הבגרות, ולא כמבוגר קטן. חינוך ולדורף אינו שואל מה יש ללמד בתחום ידע זה או אחר, אלא איך ללמד, בהתאם להתפתחותו הספציפית של ילד מסוים וקבוצת בני גילו. כל המערכת החינוכית סביב הילד בחינוך ולדורף מנסה להתכוון לשאלה זו. תוכניות הלימודים, שיטות הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד - כולם מכוונים לתת מענה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים.

בית הספר העובד על פי תפיסת ולדורף, פועל מתוך השקפת העולם האנתרופוסופית. כל הקשור להבנת הילד, התפתחותו, עולמו הפנימי, צרכיו והחינוך הנכון לו נובע בחינוך ולדורף מהפסיכולוגיה ותמונת האדם האנתרופוסופית. פסיכולוגיה התפתחותית זו רואה את הילד קודם כל כישות מתפתחת, ואת הילדות כפרק זמן משמעותי ובעל ערך לשם עצמו. הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה, של צמיחה פנימית ושל לידה הדרגתית של כישורים, איכויות והבנות. חינוך ולדורף מתמקד בהתפתחותו הספציפית של ילד מסוים וקבוצת בני גילו. בהתאמה, תכוניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית-הספר מכוונים לתת תשובה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים.

לימוד חוויתי אשר פונה אל הילד השלם

ההתייחסות בחינוך ולדורף היא לאדם השלם (גוף-נפש-רוח) וכל העשייה הפדגוגית מוכוונת להפעלת והבאת איזון לשלושת המרכיבים. דוגמה לכך היא בניית שיעור 'נושם' הפונה לשלושת מרכיבי האדם: השיעור יתחיל בפעילות הפונה לעורר את הגוף הפיזי של הילד (ריצות, קפיצות, חימום הגוף), לאחר מכן פניה למרחב הנפשי (שירה, דקלום וכולי), ורק לאחר מכן פניה אל המרחב הרוחי (למידה, אינטלקט).

בכיתות א' –ח' שואף חינוך ולדורף לקיים הוויה חינוכית שתטפח, תדגיש ותעודד את התפתחות עולם הרגש והחוויה הפנימית של הילד, תוך לימוד מלא חוויות ויצירתי ככל האפשר. דגש רב מושם על החוויה האמנותית בשעת השיעור, על הפנמה מלאת חיים ופעילות של תחומי הלימוד, על הפעלה חווייתית ככל האפשר של מירב צדדיו הגופניים והנפשיים של כל ילד וילד ועל קשר חם ואוהב בין הילד ומחנכיו. 

בכדי להתאים את הסביבה הלימודית להתפתחות הילדים, נעשה ניסיון לעורר ולטפח את הפן הרגשי-חוויתי-אסתטי גם דרך הסביבה החיצונית. זו מטופחת באמצעים שונים: מבנים בעלי צלעות רבות, קירות צבעוניים, תמונות אמנות על הקירות, שולחנות וכיסאות עשויים מעץ מלא, פינות משחק עם צעצועים בכיתות הראשונות ועוד.

תפיסה חברתית ולא תחרותית: דגש מיוחד מושם על ההיבט החברתי – סוציאלי בכיתה. אנו מתייחסים אל הכיתה כגוף חברתי משמעותי בחיי הילד, ומקדישים מאמצים רבים ביחסי החברות בכיתה, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עזרה הדדית ועוד, כך שהילדים רואים בכיתה את המרכז החברתי שלהם.

על בוגרי חינוך ולדורף

נתונים לגבי בוגרי חינוך ולדורף מתוך סקר שנערך בארה"ב

עוד נתונים מעניינים בסיכום הסקר »