תכנית הלימודים בכיתה ח

כיתה ח'

דקלום הבוקר ה'-ח': אני מביט אל העולם

אני מביט אל העולם,
בו מאירה השמש,
בו זוהרים הכוכבים,
בו מונחות האבנים.
הצמחים צומחים וחיים,
החיות חיות ומרגישות.
בו האדם, בתוך נפשו,
משכן לרוח מעניק.
אני מביט אל תוך הנפש,
אשר שוכנת בקרבי,
רוח אלוהים עורגת,
באור השמש והנפש.
במרחבי העולם שם בחוץ,
במעמקי הנפש בפנים.
אליך רוח אל,
שלוחה בקשתי,
שחסד ועוצמה, ללימוד ועבודה
יצמחו נא בקרבי

הסטוריה

עת המהפכות. כדי לפגוש את התסיסה הפנימית של התלמידים, את המהפכה שהם עוברים ורוצים לחולל סביבם, מושם דגש בלימודי ההיסטוריה של כיתה ח' על המהפכות.

ספרות

במסגרת שיעורי הספרות נפגשים התלמידים עם מגוון של יצירות ספרות משלושת הסוגות המרכזיות וכן מסוגות המשנה. בחירת היצירות עצמן נעשית ע"י כל מורה בכל שנה בהתאמה לאופי הכיתה, נקודות העניין של הילדים בהתאמה לצרכי הגיל והקבוצה, ובהתאמה לממשקים עם נושאי הלימוד האחרים. הילדים ילמדו מבחר של סיפורים קצרים, קטעי שירה, בלדות, סיפורים עממיים, וקטעים מרומנים ארוכים. (ש"י עגנון, לאה גולדברג, נתן יונתן, גיתה, טשרניחובסקי, בלדות סקוטיות ועוד). מבחר הסיפורים, השירה הבלדות והסיפוריים העממיים יכללו בין היתר את יצירות החובה המפורסמות מדי שנה באתר משרד החינוך.

במסגרת שיעורי הספרות, יקחו התלמידים חלק בדיונים ובשיחות על יצירות הספרות, על הרגשות והתגובות שאלו מעלים בהם. על דברים דומים שהתרחשו בדרך דומה או אחרת בחייהם ועוד. ההתייחסות תהיה הן קבוצתית והן כיתתית.

הפעילות הכיתתית תכלול קריאה רהוטה בקול רם, וכן משימות כתיבה בעקבות הקריאה. משימות התרשמות אישית או השוואתית.

התלמידים יחוו התמודדות עצמאית עם טקסטים. יקבלו עידוד ואף יופנו לקיראת חובה של סיפורים קצרים וספרות יפה, וכן קריאה מונחית של חומרי לימוד בתחומים שונים.

מתמטיקה

גם בכיתה ח' מתחלק החומר הנלמד ל- 3 תחומים שונים, אשר מתקיימים ביניהם קשרים והשפעות הדדיות.

תחום מספרי

תחום אלגברי

 תחום גאומטרי

מדעים

פיזיקה

בכיתה ח' יפגשו הילדים עם תחומי הפיזיקה שאינם 'נראים לעין' או נחווים ישירות ע"י החושים: חשמל ומגנטיות, וכן ילמדו ויתנסו בחוקי המכניקה הקשורים למנופים, והבאים לידי ביטוי גם בשלד האדם כפי שהם ילמדו באנטומיה (אינטגרציה של נושאים).

אנטומיה

מטרת תקופת לימוד זו היא להביא את התלמידים להיכרות בסיסית עם מבנה שלד האדם: מפרקים, שרירים וגידים, תוך הערכה למבנה הייחודי של שלד האדם, ולקשר בין מבנה האדם לבין תפקודו ורוחו.

כימיה אורגנית - כימיה של המזון

 יצירת קשר בין תחומי חיים שונים כגון חקלאות, ייצור מזון, תכונות של חומרים והשימוש בהם.

שפת אם

לימודי השפה הם חלק מהאימון והתרגול במציאת הקול האישי של התלמיד בגילאים אלו. באמצעות דוחות ספרים, סיכום מאמרים, שימוש בסגנונות כתיבה שונים וניתוח סגנונות כתיבה שונים, מפתחים התלמידים שליטה בכתיבה ומוצאים רבדים חדשים בשפה. חיזוק השליטה בשפה נעשה גם באמצעות שימוש במילות קישור וחיבור ופיתוח מיומנויות למידה. הטקסטים הנקראים יכולים להיות קשורים לתקופות האחרות בהן עוסקים התלמידים (היסטוריה, וגיאוגרפיה, למשל). פעמים רבות הטקסטים נוגעים גם בביוגרפיות של ממציאים, אומנים או מדענים בעלי אישיות מיוחדת, אשר כאינדיבידואלים הלכו רחוק מבני אדם אחרים בהבנת העולם. עיסוק זה מאפשר לתלמידים לברר את הערכים והמטרות שלהם עצמם ולקשר את העיסוק בשפה למציאות. תרגול נוסף הוא בלימוד שיטתי של היבטי הדקדוק. בכיתה ט' לימוד זה נעשה מתוך הקפדה ומודעות לגבי חוקים, מבנים, השוואה של ביטויים ופתגמים. החוקים מביאים איתם היבט "אובייקטיבי" של העולם, יוצרים "סדר" בתוך העולם הפנימי הסוער של בני הנוער ומאפשרים להם "מנוחה". התלמידים מפתחים את מיומנויות השפה הן בדיבור, הן בקריאה והן בכתיבה ודקדוק.

אנגלית

בכיתות ז' ו-ח' מלמדים אנגלית דרך אינטגרציה של תחומים שונים: שילוב של החומר הלשוני-דקדוקי דרך טקסטים מסוגים שונים. שילוב של הבנת הנקרא, שיחה ועבודה עצמאית של הילדים, תוך העמקה של ידע קודם, העשרתו והבאת התלמידים לעצמאות רבה יותר בשפה זו.

Teaching English through the integration of the 4 domains 

Times

Grammar: 1) Gerund 2) Models 

Reading and appreciation of language and culture: Text types include a wide variety of topics cognitive-wise and emotional-wise relevant to the students life and age. 1) Short stories 2) News articles 3) Magazines articles 4) Poems 5) Songs 6) Interviews 

Writing assignments – includes: 1) Personal letter 2) Official letter 3) An address to the newspaper 4) Book review 5) Writing poems 6) Writing short stories 7) Writing dialogs, etc.

מוזיקה

תחום המוזיקה מהווה יסוד מרכזי בחינוך ולדורף. שיעורי המוזיקה שכוללים נגינה ושירה תופסים מקום מרכזי במערכת הלימודים. המוזיקה מהווה מרחב של שיח ועשייה משותפת בין הילדים. בעצם השירה והנגינה המשותפת מתחזקת אצלם תחושת הסוציאליות וההבנה שיש לאדם בעולם אפשרות לבטא את עצמו יחד עם חבריו לעשייה. 

דווקא בגיל שבו החוויה האינדיבידואלית של הילדים מתחזקת והם מחפשים ערוצי ביטוי למחשבותיהם ורגשותיהם - חשוב לנו מאוד לשמר ולחזק גם את החוויה הקהילתית שקיימת במוזיקה  לכן שירה ונגינה של הילדים בקרב אוכלוסיה נתמכת כגון דיירי בתי אבות, ילדים המאושפזים בבתי חולים וכל אוכלוסיה שיכולה להיתרם וליהנות מחוויה מוזיקלית וגם לאפשר במקביל לילדים את ההנאה שבתחושת הנתינה לזולת. 

המטרה בכתות ז' ו-ח' היא המשך התפתחות המוזיקה בילדים במספר מישורים: