תכנית הלימודים בכיתה ב

כיתה ב

כיתה ב' מהווה מצד אחד המשך לכיתה א' ומצד שני הכנה לכיתה ג', הילדים בעלי יכולת רבה יותר. הם 'הבינו' את העבודה בביה"ס ואת המצופה מהם, ויש חגיגה של התרחבות. בכיתה ב' אנו מתחילים לעבוד גם עם קבוצות, חצאים וחלקים מתוך הכיתה (ולא רק עם הכיתה השלמה), ומאמנים את הילדים לקראת העמידה העצמאית האישית שתבוא בכיתה ג'.

[להרחבה מומלץ לקרוא: כיתה ב´ – גשר בין שני עולמות / גבע ששון / אדם עולם גיליון 9]


דקלום הבוקר א'-ד': אור השמש החביב

אור השמש החביב

הוא מאיר לי את יומי

עצמת הרוח של נפשי

יוצקת כח בגופי

לאורה של החמה

מודה אני לך אלי

על כח האדם

אשר בחסדך נתת בי

בעזרתו אני אשקוד, 

אשמח ללמוד ולעבוד

ממך קורנות אורה ועוצמה

אליך זורמות אהבה ותודה.

אוהל אינדיאני

אוהל אינדיאני

תכנית הלימודים

9 תקופות לימוד בנות 2-4 שבועות כל אחת:

כתיבה

האותיות הבודדות שנלמדו בכיתה א' מתחילות להתחבר כבמטה קסם למילים ולמשפטים – הקשורים תמיד גם לנפשו של הילד, ולכן לסיפורים שנלמדו בכיתה.

אנו שמים דגש על הכתיבה ולא על הקריאה, כי אנו תמיד רוצים ללכת עם הילד, מהכיוון של הפעילות ה'אקטיבית' יותר אל ה'פאסיבית'.

במהלך כיתה ב' הילדים מעודדים ולומדים ל'הגיד בכתב' תחילה בתהליך כיתתי ואח"כ כל ילד בעצמו 'דברים', משפטים על סיפורים שהם שמעו בכיתה. דגש רב מושם על הקנייה אינטואיטיבית של 'שפת הכתיבה', בשונה מ'שפת הדיבור'.

אנו מצפים שדרך תרגול הכתיבה והבנתה, ודרך ה'קריאה' חזרה של מה שכתבנו, תנבוט הקריאה באופן ספונטני אצל הילדים – כל אחד בזמן המתאים לו. כדי לסייע לתהליך זה אנו גם מלמדים את הילדים במהלך כיתה ב' את סימני הניקוד (את התנועות עצמן הם למדו בעל פה, בעבודה שמיעתית פונטית כבר בכיתה א') המהווים מעין קביים, גלגלי עזר, בשלבי הקריאה הראשונים.

ניקוד

הילדים ילמדו את סימני הניקוד – שיתחברו ויתווספו לעבודה הפונטית שכבר נעשתה לגבי התנועות. הם יתרגלו אותם כדי שיוכלו לשמש להם ככלי עזר לקריאה הנובטת.

רישום צורות ואותיות הכתב

במהלך כיתה ב' הילדים ירחיבו את היכרותם ומיומנותם עם רישום הצורות. הנושאים של שנה זו יהיו סימטריה אנכית (שיקופי ימין שמאל) המבוססת על הסימטריה הבסיסית של גוף האדם, ומחזקת ומבססת את עמידתו של הילד בעולם.  סימטריה מאוזנת (שיקופי מעלה מטה) 

 וכן צורות רצות מורכבות יותר .

גם צורות אלו תובאנה בעבודה תנועתית, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה והקשבה של זוגות של ילדים העובדים זה מול זה, וכן במגוון דרכי תרגול אומנותיות וחווייתיות.

בשבועיים של אחת התקופות הילדים ילמדו את אותיות הכתב, כחלק מהעבודה הרישומית, גרפו–מוטורית הזו. לאחר לימודן הילדים יתרגלו אותן וישתמשו בכתב בתקופות הכתיבה של הכיתה.

מתמטיקה

כאן חוץ מהרחבת והתבססות החומר, עליה תקראו בתכנית הלימודים, גם דרך העבודה משתנה ומכוונת 'להעיר' את הילדים בעדינות מה 'שינה' של 'לדקלם' ו'לספור' כל הכיתה ביחד, דרך הקבוצות ואל היחיד. לוחות כפל, תרגילי חשבון וכו' מגיעים בקצב מהיר יותר – בעבודה שהיא עדיין הרבה בעל פה, תנועתית וחוויתית, אבל גם יותר בכתיבה במחברת. אנו מנסים 'לגמול' את הילדים מאמצעי העזר אותם עודדנו בא', של מנייה וחישוב בעזרת חפצים ואצבעות.

הילדים יבססו את שליטתם בספירה הסודרת ובכתיבה וזיהוי מספרים בתחום ה-1000, וילמדו להכיר את המספרים בתחום ה-10,000. הילדים יתקדמו בתהליך ה'אינדיבידואציה' של לוחות הכפל 2,3,4,5, ו-10 מהרצף לתרגיל הבודד ו'מכל הכיתה יחד' אל התלמיד הבודד.

הילדים ילמדו את לוחות הכפל 6,7,8,9,11 ו-12 בצורה תנועתית ריתמית, כל הכיתה ביחד.

הילדים יובלו בדרך התנסותית להבנה האינטואיטיבית של הקשר בין פעולות הכפל/חילוק וחיבור/חיסור כהופכיות והשלשות השייכות לחיבור חיסור בתחום ה-20.

הילדים ילמדו חיבור וחיסור במאוזן בתחום ה-100, כולל דו ספרתי + דו ספרתי, יחוו עבודה תמונתית שתוביל לתפישה אינטואיטיבית של המבנה העשרוני בתחום ה-100.

הילדים ילמדו חיבור וחיסור במאונך בתחום ה-100

הילדים ילמדו על מספרים זוגיים ופירטים.

סיפורת

שלושת הנושאים: משלי חיות, סיפורי צדיקים ומעשי ניסים מהווים שלמות, מכלול אחד, ומיועדים לתת לילד 'היוצא לחיים' והעומד לפני ה'לידה הנוספת שלו' בגיל 9, מעין מצפן לחיים.

משלי החיות, מעבר להיותם מקסימים כצורה ספרותית, וספוגים בחכמת חיים של האדם, גם מנסים ללמד אותנו מה עלול לקרות לנו אם אנו נותנים לחד-צדדיות שלנו, לתכונה או לנטיה מסויימת שלנו לנהל את חיינו. אם הפחדנות שלנו, הערמומיות שלנו, העצלנות שלנו וכו' מנהלים את חיינו – באותה מידה, באותו הרגע, אנחנו לא חופשיים באמת, ואיננו מממשים באופן מלא את ה'אדם' שבנו (זה שנברא בצלם)

סיפורי צדיקים מביאים לנו תמונה הפוכה ומשלימה. הם מספרים על אותם בני – אדם ש'עבדו' על עצמם, התגברו על החולשות והקטנוניות, העצימו את האהבה שבהם ובאופן זה העצימו את מידת האדם שהם. עד כדי כך שהפכו לדוגמא, למאור, להשראה לאחרים.

מעשי הניסים – הם הנדבך החסר לתמונה השלמה בכך שהם מבטיחים לאדם הצעיר היוצא אל החיים, שכאשר יש מאמצים כנים של השתנות והתגברות – מגיעה עזרה. הם מחזקים את הילד בכך שמעניקים לו את ההבטחה ש'אינו לבד'.

בתכנית הלימודים של כיתה ב' בסיפורת וכתיבה שלושה נושאים עיקריים, המשלימים בעיננו זה את זה.

נושא I- משלי חיות

הילדים ילמדו משלי חיות שונים מהקלאסיקה של אזופוס ולפונטין, וממקורות אחרים, מגוונים, על פי בחירת המורה. הם ישמעו, יספרו, יציגו, ידקלמו, יציירו ויכתבו תמונות מתוך משלים אלו.

סיפורי צדיקים

נושא II – סיפורי צדיקים 

הילדים ילמדו בדרך דומה סיפורי צדיקים בעיקר מהמבחר העשיר של סיפורי חז"ל, ומעט סיפורים בעלי רוח דומה מספרות העולם. הילדים ירכשו לאט-לאט יותר בטחון ומיומנות בניסוח באופן עצמאי ולספר במילים שלהם סיפור, או חלקים מסיפור ששמעו. הכתיבה תלווה בעבודה אומנותית. הילדים ילמדו להעניק 'כותרת' לסיפור ששמעו, ויתנסו בצורות ניסוח שונות דרך למידה הדדית ותומכת.

נושא III- מעשה ניסים 

סיפורים מתוך ההיסטוריה והמסורת היהודית בהם ארע נס – בשעה של מצוקה וקושי אלו שעשו מאמצים להתמודד והיו ראויים – קיבלו 'סיוע דשמייא'.

השנה בכיתה ב' סיפור חנוכה ילקח כנושא כזה לפני חג החנוכה.

ספרים מומלצים

סיפורי צדיקים 

משלים