תכנית הלימודים בבי"ס ולדורף

תכנית הלימודים בחינוך ולדורף

חינוך ולדורף מתבסס על תכניות הלימודים הנהוגות בבתי הספר הממלכתיים, אך עקרונות הלימוד ואופניו שונים בתכלית.
אנו מזמינים אתכם לקרוא את תכנית הלימודים בחינוך ולדורף, פרי עבודתה של אורה פין ושל צוות מורי בית חינוך אלומות.

עקרונות ההוראה בחינוך ולדורף

עקרונות תכנית הלימודים

תכנית לימודים לפי כיתה

 כיתה א | כיתה ב | כיתה ג | כיתה ד | כיתה ה | כיתה ו | כיתה ז | כיתה ח | תרשים | מתמטיקה

מידע נוסף