אמנת בית חינוך אלומות

אנו שואפים ליצור סביבה שבה כולם ירגישו מוגנים, בטוחים ואהובים.
סביבה שבה תתאפשר למידה משמעותית והתפתחות אישית, שתחנך לערכים של סובלנות, כבוד הדדי ומניעת אלימות.

תלבושת והופעה

 • מגיעים לבית הספר עם תלבושת הולמת כנדרש:
  חולצות: יש לבוא בחולצה חלקה עם סמל בית חינוך אלומות. חובה שרוולים עד מתחת לכתף. אסור להגיע עם גופיות.
  ברדסים ומיזעים: חובה שיהיו בצבע אחד חלק. לא חובה סמל ביה"ס עליהם.
  מכנסיים: ללא קרעים.
  נעליים: יש להגיע עם נעליים שסוגרות את הרגל היטב.
  שיער: על השיער להיות אסוף ומסודר לבנות ובנים. החל מכיתה ז מותר שיער פזור.
  לק: אסור להגיע עם איפור או לק
  תכשיטים: במידה ועונדים עגילים, הרי שעליהם להיות עגילים צמודים.

 • בערבי חג, חגי חודש וימי זיכרון יש לבוא בחולצה לבנה חלקה או עם סמל בית הספר.

 • במקרה של אי עמידה בכללי התלבושת וההופעה הנהוגים:
  פעם ראשונה: שיחה עם התלמיד/ה.
  פעם שניה: וגם יידוע הורים ותיקון ההופעה.
  פעם שלישית: וגם שיחה פנים אל פנים עם התלמיד וההורים ורישום הערה בתעודה.

טכנולוגיה אישית

 • בשטח ביה"ס אסור השימוש בטלפונים ניידים ואמצעי טכנולוגיה אישית נוספת.

 • מומלץ לא לבוא לביה"ס עם טלפונים ניידים. במידה וכן מגיעים עם טלפון נייד, יש לכבותו עם הכניסה לביה"ס ולא להוציא אותו לאורך כל יום הלימודים.

 • ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם למכשירים, לאובדנם או גניבתם.

 • במקרה של שימוש במכשירים טכנולוגיים ללא היתר:
  פעם ראשונה: שיחה עם התלמיד/ה, יידוע ההורים והחרמת המכשיר עד לסוף יום הלימודים.
  פעם שנייה: וגם איסוף המכשיר על ידי ההורים לאחר שיחה עם המורה.
  פעם שלישית: וגם שיחה עם המנהל/ת.

 • לא יתאפשרו שיחות לתיאום של ביקורים אצל חברים באמצעות הטלפון במזכירות ביה"ס.

במרחב

 • שומרים על סדר, ניקיון ושלמות הסביבה, הרכוש והציוד.

 • שומרים על הטבע והסביבה ולא פוגעים בחי ובצומח.

 • שומרים על עצמנו ולא עושים פעולות שעלולות לסכן אותנו או את הסובבים אותנו.

 • במקרה של פגיעה בציוד וברכוש:
  פעם ראשונה: שיחה עם התלמיד/ה, יידוע ההורים וביצוע פעולה לניקוי ותיקון הנזק ו/או מימון עלות תיקון הנזק שנגרם.
  פעם שניה: וגם שיחה משותפת עם התלמיד/ה וההורים, תיעוד בתיק האישי ועבודה חינוכית מתאימה.
  פעם שלישית: וגם שיתוף מנהל/ת, יועצת, שוטר קהילתי – על פי הצורך.

בהסעות

 • התנהגות התלמידים בהסעות כמוה כהתנהגות בתוך כתלי בית הספר. על התלמידים לנהוג באופן תרבותי ומכבד כלפי כל אחד. התלמידים ישמעו להנחיות נאמני ההסעה, המורים והנהגים לגבי ההתנהגות בהסעה.

 • מקומות הישיבה בהסעה יהיו קבועים.

 • אין צפייה בסרטים במהלך ההסעה.

 • לתלמידי כיתות א'-ה' אסור שימוש בטלפון סלולרי במהלך ההסעה, למעט מקרים שדורשים תיאום וקיבלו את אישור המחנך/ת ו/או נאמני ההסעה (תלמידי הכיתה הבוגרת).

 • במקרה של אלימות בהסעות, ידווח נאמן ההסעה למורה הנושא/ת את מנדט ההסעות. מורה זה יערוך/תערוך בירור ויעדכן/תעדכן את מחנך התלמיד/ה המעורב/ת ואת הוריו/ה. במקרים קיצוניים/חוזרים הדבר התלמיד/ה יורחק/תורחק מן ההסעה.

בבוקר וגם בהפסקות

 • מגיעים לבית הספר ולכיתה בזמן.

 • האכילה מותרת רק בכיתות.

 • בבית הספר אוכלים אוכל מזין. אין להביא חטיפים, ממתקים או מסטיקים. בבית הספר שותים מים בלבד.

 • את ההפסקה ננצל למשחק, להתפנות, למנוחה והתרעננות.

 • אין להביא לביה"ס צעצועים וחפצים אישיים, מלבד ציוד לימודי.

 • נשמעים לחלוקת חצרות ונעזרים במורה תורן במידת הצורך.

 • בכדור מותר לשחק רק במגרש הכדורשת.

עם חברים

 • מתייחסים בכבוד לכל התלמידים בבית הספר, בשיח פנים אל פנים ובשיח באמצעים טכנולוגיים שונים כמו הטלפון.

 • מגלים רגישות, עוזרים ומסייעים לתלמידים בכיתה – בכל תחום ובכל מועד.

 • שומרים על גופו, רגשותיו ופרטיותו של כל תלמיד ונמנעים מאלימות מילולית או פיזית.

 • פותרים בעיות במילים בלבד. כשמישהו מדבר – מקשיבים ומכבדים את דבריו ורגשותיו, לא מתפרצים לדבריו ולא לועגים להם.

 • במקרה של אלימות מילולית או פיזית וכתלות בחומרתם:
  פעם ראשונה: הפסקת הפגיעה, שיחת בירור ותיעוד בתיק האישי, התנצלות בפני הנפגע, יידוע הורי הפוגע והנפגע והרחקת הילד הפוגע מכיתתו.
  פעם שניה: וגם השעיה ליום מלא לכיתה אחרת, בניית תכנית התנהגות אישית, שיחה לאחר ההשעיה עם התלמיד/ה וההורים.
  פעם שלישית: וגם השעיה מיום לימודים, ביצוע תכנית לימודים אישית ליום זה, השלמת חומרי הוראה שנלמדו בכיתה.
  במקרים חריגים: השעיה ושיתוף גורמים טיפוליים בתוך ביה"ס ומחוצה לו.

בשיעורים

 • נכנסים לכיתה עם השמע הצלצול.

 • ממתינים למורה במקום ובשקט עם הציוד הנדרש ללמידה.

 • נמנעים מלהפריע למהלך התקין של השיעור, מקשיבים לדברי המורה ונוהגים על פי הנחיותיו.

 • מכינים את כל המטלות הניתנות, בכיתה וגם בבית, בצורה יסודית ובמועד.

 • מכבדים מגוון דעות, גם כשאלו שונות, ומשתפים פעולה במשימות קבוצתיות.

 • במקרה של הפרעה לשיעור או חוסר הקשבה למורה:
  פעם ראשונה: שיחת בירור, הבהרת הכללים, יידוע ההורים ותיעוד בתיק האישי.
  פעם שניה: וגם שיחה משותפת עם התלמיד/ה וההורים.
  פעם שלישית: וגם הרחקה מהכיתה או מבית הספר, בניית תכנית אישית והערה בתעודה בנושא התנהגות. במצבים חריגים: וגם שיתוף משרד החינוך והרשות בתהליכים, על פי הצורך.

הֵעָדְרוּת בזמן הלימודים

 • עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור מוחלט על נסיעות לחו"ל ולחופשות משפחתיות במהלך שנת הלימודים. כל הֵעָדְרוּת בגין נסיעה נחשבת כהפרת הנוהל התקין של ביה"ס. אנו מבקשים מההורים לקחת בחשבון את חופשות ביה"ס הפורמליות ולא לחרוג מהן בתכנון החופשות המשפחתיות.

 • אם מתוך אילוצים משפחתיים או אחרים, מסתמן צורך לצאת לחופשה במהלך לימודים לתקופה של מעל 3 ימים, יש לעדכן על כך את מחנך.ת הכיתה.
  האחריות על השלמת תכנים לימודיים שהוחסרו בעת החופשה, תהיה על התלמיד.ה ועל הוריו.ה.

 • הֵעָדְרוּת בגין מחלה של 5 ימים ומעלה מחייבת אישור רפואי. היעדרות עקב בידוד בגלל מחלת הקורונה אינה מחייבת אישור רפואי.

 • ביה"ס מחוייב בדיווח לרשויות על הֵעָדְרוּת העולה על 7 ימים.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של תלמידי והורי ביה"ס בשמירה על עקרונות האמנה.