גן שקמה - שילת

גילאים: גילאי 4.5 ועד ביה"ס

כתובת:

הצוות של גן שקמה

טוקר מאור


שרון צורית


ריקי צרפתי


מהתבי טל


שי פאר קרן


סלמאן למיס