גן שקמה - שילת

גילאים: גילאי 4.5 ועד ביה"ס

כתובת:

הצוות של גן שקמה

רחל ברכר


צורית שרון


ריקי צרפתי


הילה כהן


טלי מהתבי


קרן שי פאר