רישום לבית חינוך אלומות

בית חינוך אלומות פועל על פי גישת חינוך ולדורף. תכנית הלימודים בנויה על-פי התפיסה החינוכית האנתרופוסופית ובהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. שיטות הלימוד, תוכניות הלימודים ואמצעי ההוראה, כולם מבוססים על הבנה הוליסטית של הילד, על פי שלבי ההתפתחות שלו. בחינוך ולדורף מושם דגש מיוחד על פיתוח הדמיון, היצירתיות, החושים האמנותיים והמיומנויות החברתיות של הילד, כך שלכשיגיע לבגרות, יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך השענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.

לתובנות אלו השלכות יישומיות על אורח החיים של המסלול החינוכי בבית-הספר ועל חיי היום יום הנהוגים בו. חשוב לנו שתכירו אותן ותשקלו בכובד ראש אם הם תואמים את השקפת עולמכם ואורח חייכם.

ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית חינוך אלומות מביעים בכך את אמונם ותמיכתם בעקרי חינוך ולדורף לאחר ששקלו במלוא הרצינות את מידת ההתאמה של גישת החינוך לאופי האינדיבידואלי של ילדם ושלהם עצמם. הם מתחייבים לשתף פעולה עם דרכו החינוכית של בית הספר על פי מיטב יכולתם והבנתם.

על כן, תהליך הרישום נבנה בצורה כזו שתאפשר להורים המתעניינים ברישום ילדם לבית הספר (חדשים וותיקים כאחד) להתוודע לדרכו החינוכית של בית הספר ולהיכרות של צוות בית הספר עם ההורים וילדיהם.

הרישום לשנה"ל תשפ"ד יפתח בינואר 2023

לתשומת לבכם, הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. הנפקת האישור היא באחריות ההורים.

שנתוני רישום לשנת תשפ"ד

 • א' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2016 - 30/4/2017

 • ב' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2015 - 30/4/2016

 • ג' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2014 - 30/4/2015

 • ד' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2013 - 30/4/2014

 • ה' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2012 - 30/4/2013

 • ו' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2011 - 30/4/2012

 • ז' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2010 - 30/4/2011

 • ח' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2009 - 30/4/2010

 • ט' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2008 - 30/4/2009

תהליך הרישום לשנה"ל תשפ"ד

תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות כולל את החלקים הבאים:

 1. מילוי טופס התעניינות מקוון חובה לכל המתעניינים

 2. השתתפות בימים פתוחים (הורים בלבד)
  הנוכחות חובה להורים חדשים בבית הספר.
  המשך הרישום מותנה בהשתתפות באחד מהימים הפתוחים.
  מועדים יפורסמו בהמשך השנה.

 3. במידה ומספר הנרשמים יעלה על התקן לכיתה, תתקיים הגרלה במשרדי המועצה בנוכחות היועץ המשפטי של המועצה או עו"ד עובד מטעמו.

 4. הודעה בדבר קבלת התלמיד.ה תשלח להורים בתום התהליך.

 5. מפגשי התנסות, פגישות הכרות, הרצאות להורים, ושאלון היכרות יקבעו לאחר מכן.

 6. רישום לביה"ס*

*הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

ליצירת קשר בנושאי רישום וקליטה לבית חינוך אלומות: info.school@antro.org.il