תכנית הלימודים בכיתה ז

כיתה ז

בכיתה ז', גיל 13, אנו עומדים בפתחו של גיל ההתבגרות, רגע של "המסה" כמו בזחל המתגלם, של התבנית שירשתי, למדתי, קיבלתי וחיפוש של הילד אחרי 'מי אני', ממנו יגיח אחרי כמה שנים כפרפר מתוך הגולם. כיתה ז' על כן היא כיתה של התערערות הקיים במובן של זרם הילדות עליו נישא הילד עד עתה: תפיסת העולם, סדריו והמקום שלו בו. תחושה של "איבוד הקרקע" תחת הרגליים, וצלילה למים עמוקים וסוערים (רגשיים-נפשיים, שכליים וגופניים) ומצד שני גם "לידה מחדש", הרחבת אופקים, גילוי של סדרים חדשים על העולם, סקרנות לרבדים חדשים, בעירה פנימית, רצון לגלות ארצות ויבשות חדשות. תקופת ההיסטוריה ההולמת, פוגשת ומבטאת הלך נפש זה היא כמובן תקופת הרנסנס. אותה תקופה מופלאה בת 200 שנה, שבה התרבות המערבית ותודעת האדם המערבי הפכו עברו היפוך מקצה לקצה. תקופה בה הבין האדם, תוך זעזוע עמוק של המקודש והמובן מאליו, שהשמש אינה סובבת סביבנו (ההשלכה לנפש ברורה מאליה...) אלא אנחנו חלק ממערכת מורכבת מאוד הסובבת סביב השמש עם מערכות יחסים מדויקות בין האלמנטים השונים. תקופה בה גם תמונת העולם שלנו השתנתה מן הקצה אל הקצה, מתמונה שטוחה של ה"עולם הישן" וירושלים במרכזו ומסביב ים, נפילה אל האין – תמונה שבה מה שחשוב לי הוא המרכז, הוא גדול ומה שלא קשור אלי, נעלם לתוך האין. להבנה של עולם עגול, גילוי של יבשות ואוקיינוסים חדשים, גילוי והבנה של הקשר ביניהם – זאת תוך כדי מסעות נועזים 'מטורפים', קשים אל הלא-נודע שצלחו רק בזכות נחישותם ותושייתם של אנשים, בני אדם, אנחנו. תקופה בה השתוקקות של הנפש ל'תבלינים' חדשים, לטעמים, ריחות וצבעים הובילה את כל אותם מסעות גילויים ששינו את פניו של העולם לבלי השב. נגענו כאן רק במדגם חלקי של החומרים של תקופה זו. כדי לענות על צורכיהם של הילדים, ללוות אותם במסע התערערות, גילוי ולמידה מתוך אומץ ונועזות וכדי לשתף אותם גם בכך שמסע מפחיד ומרתק זה שלהם הוא גם מסעה של האנושות אנו מביאים את תקופות הלימודים הבאות בכיתה ז'.

דקלום הבוקר כיתות ה'-ח'

אני מביט אל העולם,
בו מאירה השמש,
בו זוהרים הכוכבים,
בו מונחות האבנים.
הצמחים צומחים וחיים,
החיות חיות ומרגישות.
בו האדם, בתוך נפשו,
משכן לרוח מעניק.
אני מביט אל תוך הנפש,
אשר שוכנת בקרבי,
רוח אלוהים עורגת,
באור השמש והנפש.
במרחבי העולם שם בחוץ,
במעמקי הנפש בפנים.
אליך רוח אל,
שלוחה בקשתי,
שחסד ועוצמה, ללימוד ועבודה
יצמחו נא בקרבי


תקופות כיתה ז'

היסטוריה

מגלי עולם

בתקופה זו אנחנו מצטרפים לתסיסה שהתפשטה באירופה בסוף ימי הביניים, אותם למדנו בכיתה ו' אחרי רומא, תסיסה שהצורך לתבלינים ולמציאת דרך למקור שלהם במזרח הם רק הסמל שלה, אנו לומדים דרך חייהם ומסעותיהם של המגלים וסקו דה-גאמה, קולומבוס, מגלאן ועוד על תפיסת העולם הישנה ועל הרחבתה בשלשבים מסחררים במהירותם, עד לגילוי עולמנו כפי שאנו מכירים אותו היום.

רנסנס ואמנות

בתקופה זו אנו מצטרפים למהפך ולפריצה העצומה שהתרחש באיטליה (בעיקר) באותן 200 שנה בהן האדם הפך להיות מרכזי (יחד עם איבוד מרכזיותו בתפיסה הגיאוצנטרית) בתפיסה הנפשית, פילוסופית, אמנותית כפי שהתבטאה בהומנזים שצמח וליווה את המהפך העצום בתחום האומנות מאיקונות סכמטיות לגילוי הגוף, התלת-מימד, הפרספקטיבה, התנועה. בתקופה זו של גילוי "האינדיבידואל" של האדם אנו מתלווים לאותם "אינדיבידואלים" ענקים במאבקם והישגיהם: מיכאלאנג'לו, ליאונרדו, רפאל ועוד.

אסטרונומיה

במהלך תקופת לימודים זו ילמדו הילדים על התפיסות ההיסטוריות השונות של היחס בין כדו"א והיקום, הגיאוצנטרית לעומת ההליוצנטרית.

בתקופה זו אנו גם לומדים על המהפך העצום בתפיסת האדם את עולמו ואת היקום שסביבו, דרך סיפורים ותרומתם של האסטרונומים הראשונים: טוכו-דה-ברהה, קפלר גליליאו (וניוטון) וכן עוברים בעצמנו מהתפיסה הגיאוצנטרית אחרי שהתבוננו בה היטב והבנו אותה בדרך בוגרת וחדשה אל התפיסה ההליוצנטרית. לומדים על הקשר בין "איך שזה נראה" ומה שקורה בפועל. לומדים על שינויים בזוית מסלול השמש הנצפה מכדור הארץ, תנועת השמיים 'הנראית' סביב כוכב הצפון והמזלות. תנועת הירח ביחס לכדור הארץ ותנועתו של זה ביחס לשמש, ועוד ועוד.

גאוגרפיה

כדור הארץ

תקופה זו צומחת באופן אורגני מתקופת גילויי העולם. אנו לומדים על היבשות והאוקיינוסים שעל כדור הארץ, על קווי הרוחב ומשמעותם (קשור לאסטרונומיה), אקלים וזוית השמש. על קווי האורך והקשר שלהם לזמן, כולל חלוקת הזמן על פני כדור הארץ. על הדומה בין היבשות השוות מבחינה מבנה ארכיטיפי ועל הייחודי להן.

הסטוריה

200 שנה של תחילת העת החדשה, הרנסנס – השינוי התהומי שעוברת תודעת האדם המערבי בתחומי הכרת העולם, גאוגרפיה, אסטרונומיה, אומנות, מדע, פילוסופיה, דת וחברה.

מדעים

תקופת פיזיקה: בכיתה ז' יפגשו הילדים עם תחומים של הפיסיקה הקשורים להתנסות חושית, יערכו ניסויים וילמדו להסיק מסקנות, לשאול שאלות, ויגלו חוקים ותופעות בתחומים שונים

אקוסטיקה: הפקת צליל, גובה הצליל כפונקציה של אורך המיתר, הפקת צלילים ע"י נקישה ונשיפה, עוצמת הצליל ותיבת תהודה, צלחת קלדני, מעבר ואי מעבר קול דרך חומרים שונים. 

אופטיקה: היווצרות הצבעים ע"י מעבר אור דרך מדיום בעל התנגדות, היווצרות צבעי השמיים ןצבעי השקיעה, צבעי יסוד וצבעים משלימים, שימוש במנסרה והיווצרות הקשת. קמרה אובסקורה – עקרון הראייה, שימוש במראות. 

טרמודינימיקה: השפעת החום על מוצקים, נוזלים וגזים. הולכת חום ובידוד. 

תוך כדי העודה ילמדו הילדים מיומנויות בסיסיות של 'חוקר' ו'מדען', שאילת שאלות, תכנון ניסויים, ביצוע מדויק, התבוננות ורישום תוצאות בדרכים שונות, הסקת מסקנות ותכנון המשך המחקר. 

תזונה: לפני הכניסה לגיל ההתבגרות אנו רוצים לאפשר לילדים מפגש עם התחומים של גופם, שלהם הם יכולים לדאוג באופן ישיר. לעורר מודעות ומוטיבציה, לטפח ולשמור על גופם ונפשם בתקופה הסוערת הצפויה להם. 

מתמטיקה

תכנית הלימודים של כיתה ז' כוללת רובד אחד של שימור וחזרה על הידע שנלמד ב- 6 שנות הלימוד של בית הספר היסודי. חומר זה כולל פעולות בשברים קלות עד מורכבות, פעולות באחוזים פשוטים, פתרון בעיות מילוליות, מושגי יסוד בגאומטריה ועוד. החזרה על החומר תהווה חלק אורגני מלימוד הנושאים החדשים והייחודיים של כיתה ז' ותשולב בהם. בנוסף ילמדו הילדים 3 רבדים או תחומים חדשים.

תחום אלגברי

מושג המשתנה, והשימוש במשתנים לניסוח טענות כלליות, חוקים והגדרות. ביטויים אלגבריים – דרך כתיבתם והבנתם, שימוש בביטויים אלה כדי לבטא סדרות חשבוניות, ביטויים שווי ערך, וכינוס איברים דומים. הצבת מספרים בביטוי אלגברי.

משוואה

פונקציות

תחום מספרי

מספרים מכוונים  

תכנית הלימודים בגיאומטריה

שפת אם

לימודי השפה הם חלק מהאימון והתרגול במציאת הקול האישי של התלמיד בגילאים אלו. באמצעות דוחות ספרים, סיכום מאמרים, שימוש בסגנונות כתיבה שונים וניתוח סגנונות כתיבה שונים, מפתחים התלמידים שליטה בכתיבה ומוצאים רבדים חדשים בשפה. חיזוק השליטה בשפה נעשה גם באמצעות שימוש במילות קישור וחיבור ופיתוח מיומנויות למידה. הטקסטים הנקראים יכולים להיות קשורים לתקופות האחרות בהן עוסקים התלמידים (היסטוריה, וגיאוגרפיה, למשל). פעמים רבות הטקסטים נוגעים גם בביוגרפיות של ממציאים, אומנים או מדענים בעלי אישיות מיוחדת, אשר כאינדיבידואלים הלכו רחוק מבני אדם אחרים בהבנת העולם. עיסוק זה מאפשר לתלמידים לברר את הערכים והמטרות שלהם עצמם ולקשר את העיסוק בשפה למציאות. תרגול נוסף הוא בלימוד שיטתי של היבטי הדקדוק. בכיתה ט' לימוד זה נעשה מתוך הקפדה ומודעות לגבי חוקים, מבנים, השוואה של ביטויים ופתגמים. החוקים מביאים איתם היבט "אובייקטיבי" של העולם, יוצרים "סדר" בתוך העולם הפנימי הסוער של בני הנוער ומאפשרים להם "מנוחה". התלמידים מפתחים את מיומנויות השפה הן בדיבור, הן בקריאה והן בכתיבה ודקדוק. 

אנגלית

בכיתות ז' ו-ח' מלמדים אנגלית דרך אינטגרציה של תחומים שונים: שילוב של החומר הלשוני-דקדוקי דרך טקסטים מסוגים שונים. שילוב של הבנת הנקרא, שיחה ועבודה עצמאית של הילדים, תוך העמקה של ידע קודם, העשרתו והבאת התלמידים לעצמאות רבה יותר בשפה זו.

זמנים

Parts Of Speech:

Verbs:

Reading and appreciation of language: 

חומרי הקריאה כוללים מגוון של סיפורים קצרים, Songs, Poems, קטעים מסיפורים ארוכים יותר, news articles. הילדים מטפחים הן קריאה דמומה והן הקראה בקול תוך שימת דגש על הגייה נכונה. 

ביטוי בכתב ובע"פ: הילדים מקבלים מגוון של משימות כתיבה עצמאיות הכוללות כתיבת יומן, מכתבי לקרובי משפחה וחברים בהם את מתארים את חייהם, התרשמותם מחומר ספרותי, סיפורים דמיוניים, מחקר אינפורמטיבי בנושא כשלהוא ועוד. הילדים מעודדים לנהל שיחות בע"פ ודיונים, הן בקבוצות קטנות, בזוגות והן בפורום הכיתה. 

מוזיקה

תחום המוזיקה מהווה יסוד מרכזי בחינוך ולדורף. שיעורי המוזיקה שכוללים נגינה ושירה תופסים מקום מרכזי במערכת הלימודים. המוזיקה מהווה מרחב של שיח ועשייה משותפת בין הילדים. בעצם השירה והנגינה המשותפת מתחזקת אצלם תחושת הסוציאליות וההבנה שיש לאדם בעולם אפשרות לבטא את עצמו יחד עם חבריו לעשייה. 

דווקא בגיל שבו החוויה האינדיבידואלית של הילדים מתחזקת והם מחפשים ערוצי ביטוי למחשבותיהם ורגשותיהם - חשוב לנו מאוד לשמר ולחזק גם את החוויה הקהילתית שקיימת במוזיקה  לכן שירה ונגינה של הילדים בקרב אוכלוסיה נתמכת כגון דיירי בתי אבות, ילדים המאושפזים בבתי חולים וכל אוכלוסיה שיכולה להיתרם וליהנות מחוויה מוזיקלית וגם לאפשר במקביל לילדים את ההנאה שבתחושת הנתינה לזולת. 

המטרה בכתות ז' ו-ח' היא המשך התפתחות המוזיקה בילדים במספר מישורים: 

ספרים מומלצים