גן אצטרובל - שהם

גילאים: גילאי 4.5 עד ביה"ס

כתובת: רחבת עדי 5, שהם

הצוות של גן אצטרובל

איריס עורקבי


אילה קלאוס


ימית פרץ


רבקה נהרי