גן אצטרובל - שהם

גילאים: גילאי .4.3 עד ביהס

כתובת: רחבת עדי, שהם

הצוות של גן אצטרובל

עורקבי איריס


אילה קלאוס


פרץ ימית


נהרי רבקה