עמותת גנאחר

"השותפים הישירים להוויית החיים במוסד החינוכי (גן או בית-ספר) הנם הילדים, המחנכים (גננים או מורים) וההורים. כאשר מנסים ליצור איכויות שהנן מעבר להקניית ידע ואינפורמציה, עולה שאלת החיים המשותפים בקהילת המוסד. האיכויות העמוקות יותר, שחינוך אמיתי רוצה לבסס, ניתנות ליצירה רק בשיתוף של כל הגורמים המעורבים בחיי הילד."

על עמותת גנאחר

מטרת עמותת גנאחר היא קידום האנתרופוסופיה וחינוך ולדורף באזור מודיעין.
מלבד הפעלת גני ילדים ובית ספר, יוזמת העמותה פעילויות קהילתיות וחברתיות מגוונות:

גופי העמותה

הנהלת העמותה

אלה קז'דן

אלה קז'דן

מנהלנית

ענבר נגב

מנכ"לית העמותה

ועד העמותה

גזבר העמותה

יו"ר העמותה

מזכירת העמותה

מירי יסף

מירי יסף

חברת ועד

איתמר שרוני

איתמר שרוני

חבר ועד

יונתן דננברג

יונתן דננברג

חבר ועד

בנייה ותחזוקת האתר: ירון זנבל