תקשורת בין ההורים ובין הצוות

אנו מאמינים ושואפים לתקשורת ישירה ופתוחה. לכן

א. יש לשאוף לדבר תחילה עם המחנך/ת ו/או המורה הרלוונטי/ת

הוא/היא הכתובת הראשונה לפנייה בשאלות פדגוגיות ואחרות. באם השאלה היא מערכתית באחריות המחנך ו/או המורה הרלוונטי לבדוק ולהשיב לפונה. 

ב. לעיתים יש להיעזר בגופי ההורים:

ועד כיתה: ועד הכיתה הוא הגוף המחייה את ההווי הקהילתי הכיתתי ומהווה פלטפורמה לשיח בין המחכ/ת וההורים.

הנהגה הורית: בית ספר ולדורף שואף להיות מרכז וציר סביבו מתארגנים חיים קהילתיים. הגוף הקהילתי הזה נוצר מפעילות משותפת של מורים והורים. את הקשר הזה יוצרת ההנהגה ההורית.
תפקיד ההנהגה ההורית הוא להיות מקום למפגש ושיח של הורים ומורים ולהחיות את חיי הקהילה של בית הספר.

נציגי הכיתות - הנהגה הורית תשפ״ד

כתובת כל חברי הנהגה הורית: leadership@antro.org.il

עמותת גנאחר: עמותת גנאחר היא העמותה התומכת בצביון של בית הספר ששורשיו בחינוך ולדורף. העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר בכל הנוגע לייחוד של בית הספר הנובע מרוח ולדורף. ועד העמותה, המורכב מהורים מתנדבים, נושא באחריות על פעילת העמותה בפני החוק. תפקיד נוסף של ועד העמותה הוא להחזיק את תמונת העל והחזון של קידום חינוך ולדורף באזורנו גם בהקשר של גנים, סמינר או גופים אחרים שיקומו בבוא העת.
כתובת כל הועד: כתובת כל חברי ועד העמותה: vaad@antro.org.il

ג. אם יש צורך במענה נוסף/אחר, ניתן לפנות להנהלת ביה"ס:

מירב, מזכירת בי"ס: 03-6704463 (08:00-14:00) /  info.school@antro.org.il

רינת, מנהלת ביה"ס: 052-614-8653 / rinat@antro.org.il

מי-בר, יועצת בי"ס: 03-6704463 / Rosenblatmeybar@gmail.com

רביטל פרימור, פסיכולוגית בי"ס: 03-9712729 / shapach@Modiin-Region.Muni.il

קבוצות וואטסאפ למקרי חירום

קבוצות אלו משמשות את הנהלת ביה"ס / רכז הבטחון לעדכן אתכם במצבים חריגים.