תקשורת הורים עם בית חינוך אלומות

מטרת דף המידע הזה היא לשפוך אור על דרכי התקשורת עם הצוות החינוכי ולהבהיר את תפקידם של הגופים השונים, הקשורים לבית הספר.

אנו מאמינים ושואפים לתקשורת ישירה ופתוחה. לכן

קבוצות וואטסאפ למצבי חירום

קבוצות אלו משמשות את הנהלת ביה"ס ורכז הבטחון לעדכן אתכם במצבים חריגים.

א. יש לשאוף לדבר תחילה עם

המחנך/כת ו/או המורה הרלוונטי/ת

הוא/היא הכתובת הראשונה לפנייה בשאלות פדגוגיות ואחרות. באם השאלה היא מערכתית באחריות המחנך ו/או המורה הרלוונטי לבדוק ולהשיב לפונה.

לרשימת חברי הצוות והמנדטים »

ב. לעיתים יש להיעזר בגופי ההורים:

ועד כיתה

ועד הכיתה הוא הגוף המחייה את ההווי הקהילתי הכיתתי ומהווה פלטפורמה לשיח בין המחכ/ת וההורים.

:ועדי הכיתות

ג. אם יש צורך במענה נוסף/שונה ניתן לפנות ל:

  • ירון, מנהל בי"ס: 052-2348994 / admin@antro.org.il

  • אתי, יועצת בי"ס: 03-6704463 / eti123456@gmail.com

    • רביטל פרימור, פסיכולוגית בי"ס: 03-9712729 / shapach@Modiin-Region.Muni.il

    • קרן מזכירת בי"ס: 03-6704463 (08:00-14:00) / info.school@antro.org.il

  • חבר.ת צוות אחר.ת

הנהגה הורית

בית ספר ולדורף שואף להיות מרכז וציר סביבו מתארגנים חיים קהילתיים. הגוף הקהילתי הזה נוצר מפעילות משותפת של מורים והורים. את הקשר הזה יוצרת ההנהגה ההורית.

תפקיד ההנהגה ההורית הוא להיות מקום למפגש ושיח של הורים ומורים ולהחיות את חיי הקהילה של בית הספר.

כתובת כל חברי הנהגה הורית: leadership@antro.org.il

עמותת גנאחר

עמותת גנאחר היא העמותה התומכת בצביון של בית הספר ששורשיו בחינוך ולדורף. העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר בכל הנוגע לייחוד של בית הספר הנובע מרוח ולדורף. ועד העמותה, המורכב מהורים מתנדבים, נושא באחריות על פעילת העמותה בפני החוק. תפקיד נוסף של ועד העמותה הוא להחזיק את תמונת העל והחזון של קידום חינוך ולדורף באזורנו גם בהקשר של גנים, סמינר או גופים אחרים שיקומו בבוא העת.

אנדריאה קולדן, היא מנכ"לית העמותה ganim@antro.org.il 054-345-6920