ידידי בית חינוך אלומות

כדי לשמור קשר עם תלמידי ביה"ס (בוגרים ושאינם בוגרים), הוריהם, חברי צוות וחברים יצרנו רשימת תפוצה רחבה. אנו מפרסמים בה פגישות מחזור וארועים מיוחדים כמו הצגות.
תלמידי ביה"ס לדורותיהם מוזמנים להצטרף לרשימת "ידידי בית חינוך אלומות"

לוגו