הרשמה לבית חינוך אלומות

לתשומת לבכם, הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. 
 הנפקת האישור היא באחריות ההורים. לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

על תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות

בית חינוך אלומות פועל על פי גישת חינוך ולדורף. תכנית הלימודים בנויה על-פי התפיסה החינוכית האנתרופוסופית ובהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. שיטות הלימוד, תוכניות הלימודים ואמצעי ההוראה, כולם מבוססים על הבנה הוליסטית של הילד, על פי שלבי ההתפתחות שלו. בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח הדמיון, היצירתיות, החושים האמנותיים והמיומנויות החברתיות של הילד, כך שלכשיגיע לבגרות, יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך השענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.
לתובנות אלו השלכות יישומיות על אורח החיים של המסלול החינוכי בבית-הספר ועל חיי היום יום הנהוגים בו. חשוב לנו שתכירו אותן ותשקלו בכובד ראש אם הם תואמים את השקפת עולמכם ואורח חייכם.
ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית חינוך אלומות מביעים בכך את אמונם ותמיכתם בעקרי חינוך ולדורף לאחר ששקלו במלוא הרצינות את מידת ההתאמה של גישת החינוך לאופי האינדיבידואלי של ילדם ושלהם עצמם. הם מתחייבים לשתף פעולה עם דרכו החינוכית של בית הספר על פי מיטב יכולתם והבנתם.
על כן, תהליך הרישום נבנה בצורה כזו שתאפשר להורים המתעניינים ברישום ילדם לבית הספר (חדשים וותיקים כאחד) להתוודע לדרכו החינוכית של בית הספר ולהיכרות של צוות בית הספר עם ההורים וילדיהם.

חינוך ולדורף

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תפתח בינואר 2021

בשלב זה ניתן למלא טופס התעניינות והרשמה לרשימות המתנה בלבד.

על תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תתאפשר באופן הבא:
 • א' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2014 - 30/4/2015 
 • ב' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2013 - 30/4/2014 *רשימת המתנה בלבד.
 • ג' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2012 - 30/4/2013  
 • ד' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2011 - 30/4/2012 *רשימת המתנה בלבד.
 • ה' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2010 - 30/4/2011 *רשימת המתנה בלבד.
 • ו' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2009 - 30/4/2010 
 • ז' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2008 - 30/4/2009 
 • ח' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2007 - 30/4/2008 
תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות כולל את החלקים הבאים:
 1. מילוי טופס התעניינות מקוון 
 2. השתתפות בהרצאת היכרות (הורים בלבד)
  נוכחות חובה לכולם, גם להורים לאחים ממשיכים. מועד יתפרסם בהמשך.
 3. השתתפות ביום פתוח (הורים בלבד)
 4. מילוי של ערכת הרשמה (תחולק בהרצאת ההיכרות)
 5. השתתפות ב-2 הרצאות לימוד והעמקה                                                         נוכחות חובה להורים חדשים. מועד יתפרסם בהמשך.                                         
 6. מפגש היכרות אישי (במידת הצורך)
 7. מפגש התנסות של הילד/ה1 (לכיתות בוגרות ובמידת הצורך)
 8. רישום לביה"ס2

1 - בעקבותיו שיחת היכרות, שיתוף ושיקוף יחד עם מחנך הכיתה/צוות הקליטה.
2 - הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

ליצירת קשר בנושאי רישום וקליטה לבית חינוך אלומות:
register.school@antro.org.il