מערכת השעות

שנה"ל תשפ"א היא שנה של שינויים תכופות וחוסר וודאות. אנו נערכים לכל תרחיש ומנסים לתת מענה מדוייק בהתאם לתפיסת החינוך האנתרופוסופית ובכפוף למתווים ולהנחיות.

מערכת מעודכנת - אחרי שובר חומות