מידע להורי בית חינוך אלומות

תאריך עדכון אחרון 5.9.2023

פרטי ביה"ס

שעות הלימודים

חולצות עם סמל ביה"ס

הדפסת סמל בי"ס ניתן לעשות בחנויות הבאות: