הרשמה לשנה"ל תשפ"א

 לתשומת לבכם, הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. 
 הנפקת האישור היא באחריות ההורים. לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

על תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות

בית חינוך אלומות פועל על פי גישת חינוך ולדורף. תכנית הלימודים בנויה על-פי התפיסה החינוכית האנתרופוסופית ובהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. שיטות הלימוד, תוכניות הלימודים ואמצעי ההוראה, כולם מבוססים על הבנה הוליסטית של הילד, על פי שלבי ההתפתחות שלו. בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח הדמיון, היצירתיות, החושים האמנותיים והמיומנויות החברתיות של הילד, כך שלכשיגיע לבגרות, יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך השענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.
לתובנות אלו השלכות יישומיות על אורח החיים של המסלול החינוכי בבית-הספר ועל חיי היום יום הנהוגים בו. חשוב לנו שתכירו אותן ותשקלו בכובד ראש אם הם תואמים את השקפת עולמכם ואורח חייכם.
ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית חינוך אלומות מביעים בכך את אמונם ותמיכתם בעקרי חינוך ולדורף לאחר ששקלו במלוא הרצינות את מידת ההתאמה של גישת החינוך לאופי האינדיבידואלי של ילדם ושלהם עצמם. הם מתחייבים לשתף פעולה עם דרכו החינוכית של בית הספר על פי מיטב יכולתם והבנתם.
על כן, תהליך הרישום נבנה בצורה כזו שתאפשר להורים המתעניינים ברישום ילדם לבית הספר (חדשים וותיקים כאחד) להתוודע לדרכו החינוכית של בית הספר ולהיכרות של צוות בית הספר עם ההורים וילדיהם.

חינוך ולדורף

לקריאת האמנה בין בית-חינוך אלומות ובין ההורים »תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות כולל את החלקים הבאים:
 1. מילוי טופס התעניינות מקוון ובו פרטים אישיים
 2. השתתפות בהרצאת היכרות
 3. השתתפות ביום פתוח 
 4. מילוי של ערכת הרשמה
 5. השתתפות בהרצאות לימוד והעמקה
 6. מפגש היכרות אישי 
 7. מפגש התנסות של הילד/ה1 (כיתות ב-ח)
 8. רישום לביה"ס2

1 - בעקבותיו שיחת היכרות, שיתוף ושיקוף יחד עם מחנך הכיתה/צוות הקליטה.
2 - הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א תפתח בינואר 2020

ליצירת קשר בנושאי רישום וקליטה לבית חינוך אלומות
register.school@antro.org.il

הרשמה לשנה"ל תש"פ

 • כיתה א'
  לפירוט על תהליך ההרשמה לכיתה א'
  לתשומת לבכם, מועמדים לכיתה א' הם תלמידים אשר ב-1 בספטמבר 2019 ימלאו להם 6 שנים וארבעה חודשים לפחות, כלומר ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2013 - 30/4/2014.

 • כיתות ב'-ח'
  לפירוט על תהליך ההרשמה לכיתות ב'-ח'
  המתעניינים לאחר ה-27.01.2020 הם לרשימת המתנה בלבד
  לתשומת לבכם, הרישום לכיתות ב'-ח' מתאפשר כדלקמן:
  • ב' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2012 - 30/4/2013.
   ג' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2011 - 30/4/2012.
  • ד' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2010 - 30/4/2011.
  • ה' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2009 - 30/4/2010.
  • ו' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2008 - 30/4/2009.
  • ז' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2007 - 30/4/2008.
  • ח' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2006 - 30/4/2007.