הרשמה לכיתות ב'-ז'

הורים יקרים,
אנו שמחים על התעניינותכם ברישום לבית חינוך אלומות.
תהליך ההרשמה והקליטה נועד לאפשר לכם ההורים לעשות בחירה מושכלת בחינוך ולדורף ובבית חינוך אלומות. 

לפניכם מתואר התהליך לרישום וקליטה:
פתיחת רישום ב- 1/12/2017 וסיומו ב- 6/2/2018. 

חלק א' - ינואר 2018

 1. השתתפות ביום פתוח 
  במהלך ינואר על ההורים להשתתף ביום פתוח במהלכו תתאפשר תצפית של ההורים בשיעור ראשי.
  [טופס רישום ליום פתוח]
  לא תתאפשר השתתפות ביום הפתוח ללא רישום מראש.
  חובת השתתפות זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה. לא תתאפשר הרשמה מבלי להשתתף ביום פתוח

 2. השתתפות בהרצאת היכרות
  יש להירשם לאחת מההרצאות בתאריכים 28/12 או 25/1 בשעה 20:00. 
  [טופס רישום להרצאת הכרות]
  חובת השתתפות זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה. לא תתאפשר הרשמה מבלי להשתתף בהרצאת היכרות

 3. מילוי של ערכת הרשמה
  יש להעביר עותק מודפס של ערכת הרשמה המלאה למזכירות בית הספר עד לתאריך 6.2.2018.
  ערכת הטפסים כוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הורים, שאלון רפואי וטופס ויתור סודיות. לטפסים יש לצרף תמונה של הילד, העתקי אבחונים ודיווח על טיפולים, באם ישנם כאלה.

חובת השתתפות הורים שהשתתפו בהרצאת היכרות, ביום הפתוח והעבירו את ערכת ההשלמה במלואה יוכלו להמשיך בתהליך הרישום. 
ללא עמידה בקריטריונים אלה לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך הרישום.

חלק ב' - פברואר ואילך

 1. השתתפות בהרצאות לימוד
  השתתפות בשני מפגשים (בנוסף להרצאת ההיכרות) המאפשרים היכרות עם הגישה החינוכית של בית הספר.
  המפגשים יתקיימו בימי שישי ה- 9/2 וה- 23/2 בשעה 9:00. 
  חובת השתתפות ההשתתפות הינה חובה להמשך תהליך הרישום בבית חינוך אלומות.

 2. מפגש היכרות אישי
  מועצת חבל מודיעין תזמן את ההורים למפגשי היכרות אישיים של ההורים עם צוות רב מקצועי אשר יכלול את מנהל בית הספר או נציג מטעמו, מנהל אגף החינוך או נציג מטעמו ומנהל השירות הפסיכולוגי.
  מזכירות בית הספר תתאם את מפגשי ההיכרות בין התאריכים  7/2 ל- 9/3.
  בנוסף, מחנך הכיתה וצוות מנדט הרישום יזמנו את הורי הילד למפגש היכרות ותיאום ציפיות. 

 3. מפגש התנסות של הילד/ה
  הילד/ה יוזמן להתנסות בכיתה המיועדת במהלך מרץ-מאי 

 4. שיחת שיתוף ושיקוף יחד עם מחנך הכיתה
   מחנך הכיתה המיועדת יזמין את ההורים לשיחת שיתוף ושיקוף בעקבות התנסות הילד.

 5.  רישום לביה"ס 
  הרישום לבית חינוך אלומות מתבצע בהתאם לנהלים של מועצה אזורית חבל מודיעין.
  חובת השתתפות הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. הנפקת האישור היא באחריות ההורים.
  לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

 6. במידה ויהיה עודף רישום לכיתה מסוימת, מ.א חבל מודיעין תקיים הגרלה (ללא תעדוף אחים). ההגרלה תתקיים ברשות בנוכחות היועץ המשפטי של מ.א חבל מודיעין או עו"ד עובד מטעמו.
Comments