תהליך ההרשמה לכיתות ב'-ח'

הורים יקרים,
אנו שמחים על התעניינותכם ברישום לכיתות ב'-ח' של בית חינוך אלומות.
תהליך ההרשמה והקליטה נועד לאפשר לכם ההורים לעשות בחירה מושכלת בחינוך ולדורף ובבית חינוך אלומות. 

הרישום לכיתות ב'-ח' מתאפשר כדלקמן:
 • ב' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2011 - 30/4/2012. הכיתה מלאה. רשימת המתנה בלבד
 • ג' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2010 - 30/4/2011. הכיתה מלאה. רשימת המתנה בלבד
 • ד' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2009 - 30/4/2010.
 • ה' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2008 - 30/4/2009.
 • ו' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2007 - 30/4/2008.
 • ז' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2006 - 30/4/2007.
 • ח' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2005 - 30/4/2006.
הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ.
הנפקת האישור היא באחריות ההורים. 
לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

לפניכם מתואר התהליך לרישום וקליטת ילדי כיתות ב'-ח':

חלק א'

 1. מילוי של טופס התעניינות מקוון.
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה לכל המשפחות

 2. מילוי של ערכת הרשמה
  ערכת ההרשמה כוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הורים, שאלון רפואי וטופס ויתור סודיות. לטפסים יש לצרף תמונה של הילד, העתקי אבחונים ודיווח על טיפולים, אם ישנם כאלה.
  יש להעביר את ערכת ההרשמה המלאה למזכירות בית הספר
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה לכל המשפחות

 3. השתתפות ביום פתוח ומפגש היכרות
  על ההורים להשתתף ביום פתוח במהלכו תתאפשר תצפית של ההורים בחצר ביה"ס ולאחר התצפית יתקיים הרצאה ושיח.
  מועדים: רביעי 16/1/2019 או רביעי 23/1/2019 בין השעות 08:00 - 10:00.להרשמה ליום הפתוח
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה למשפחות חדשות בביה"ס

 הורים שהשתתפו שהעבירו את ערכת ההשלמה במלואה והשתתפו ביום פתוח
יוכלו להמשיך בתהליך הרישום. 
ללא עמידה בקריטריונים אלה לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך הרישום.


חלק ב'

 1. הרצאות לימוד
  השתתפות באחד משני מפגשים (בנוסף להרצאת ההיכרות) המאפשרים היכרות עם הגישה החינוכית של בית הספר.

 2. מפגש היכרות אישי
  מועצת חבל מודיעין תזמן את ההורים למפגשי היכרות אישיים של ההורים עם צוות רב מקצועי אשר יכלול את מנהל בית הספר או נציג מטעמו, מנהל אגף החינוך או נציג מטעמו, מנהל שירות פסיכולוגי, הורים.
  מזכירות בית הספר תתאם את מפגשי ההכרות בהתאם לצורך שיעלה

 3. יום הכרות לילדים העולים לבית חינוך אלומות 
  המפגש יתקיים במהלך חודש מאי (במסגרת תוכנית מעברים) ובמהלכו ייפגש צוות ביה"ס עם כל הילדים המועמדים לכיתה א'. 
  במפגש יחוו הילדים חלק משיעור. במקביל בזמן הזה מפגש הסבר להורים על התנהלות בית הספר.
  הודעה על מועד יום ההיכרות תימסר בהמשך.

 4. רישום לבי"ס 
  הרישום לבית חינוך אלומות מתבצע בהתאם לנהלים של מועצה אזורית חבל מודיעין.
  במידה ויהיה עודף רישום לכיתה, מ.א חבל מודיעין תקיים הגרלה (ללא תעדוף אחים). ההגרלה תתקיים ברשות בנוכחות היועץ המשפטי של מ.א חבל מודיעין או עו"ד עובד מטעמו.
  הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. הנפקת האישור היא באחריות ההורים.
  לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

 5. מפגש הכרות עם מחנך/ת הכיתה
  המפגש יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים או במהלך חופשת הקיץ. הודעה תישלח בהתאם.
ĉ
ירון ז,
8 בינו׳ 2019, 3:17
Comments