תהליך ההרשמה לכיתות ב'-ח'

הסתיימה ההרשמה לשנה"ל תש"פ.
המתעניינים לאחר ה-27.01.2019 הם לרשימת המתנה בלבד.
תושבי מ.מ שוהם חייבים לקבל אישור מאגף החינוך במועצה לבחינת ההרשמה בטרם הפנייה לבית חינוך אלומות.

לתשומת לבכם,
הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. 
הנפקת האישור היא באחריות ההורים. 
לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

הורים יקרים,
אנו שמחים על התעניינותכם ברישום לכיתות ב'-ח' של בית חינוך אלומות.
תהליך ההרשמה והקליטה נועד לאפשר לכם ההורים לעשות בחירה מושכלת בחינוך ולדורף ובבית חינוך אלומות. 

ליצירת קשר בנושאי רישום וקליטה לבית חינוך אלומות
register.school@antro.org.il

הרישום לכיתות ב'-ח' מתאפשר כדלקמן:
 • ב' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2011 - 30/4/2012. 
 • ג' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2010 - 30/4/2011. 
 • ד' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2009 - 30/4/2010. 
 • ה' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2008 - 30/4/2009. 
 • ו' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2007 - 30/4/2008.
 • ז' - ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2006 - 30/4/2007.
 • ח' ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2005 - 30/4/2006.
לפניכם מתואר התהליך לרישום וקליטת ילדי כיתות ב'-ח'

חלק א'

 1. מילוי של טופס התעניינות מקוון.
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה לכל המשפחות

 2. מילוי של ערכת הרשמה
  ערכת ההרשמה כוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הורים, שאלון רפואי וטופס ויתור סודיות. לטפסים יש לצרף תמונה של הילד, העתקי אבחונים ודיווח על טיפולים, אם ישנם כאלה.
  יש להעביר את ערכת ההרשמה המלאה למזכירות בית הספר
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה לכל המשפחות

 3. השתתפות ביום פתוח ומפגש היכרות
  על ההורים להשתתף ביום פתוח במהלכו תתאפשר תצפית של ההורים בחצר ביה"ס ולאחר התצפית יתקיים הרצאה ושיח.
  התקיימו שני מועדים.
  נודיע על מועדים נוספים בהמשך השנה
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה למשפחות חדשות בביה"ס

 הורים שהשתתפו שהעבירו את ערכת ההשלמה במלואה והשתתפו ביום פתוח
יוכלו להמשיך בתהליך הרישום. 
ללא עמידה בקריטריונים אלה לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך הרישום.


חלק ב'

 1. הרצאות לימוד 
  השתתפות באחד משני מפגשים (בנוסף להרצאת ההיכרות) המאפשרים היכרות עם הגישה החינוכית של בית הספר.

 2. התנסות = ימי הכרות (של הילד/ה)
  אנו נוהגים להזמין תלמידים בוגרים לכמה ימים בביה"ס במטרה שיתנסו בחווית הלימודים ויטיבו את החלטתם.

 3. מפגש היכרות
  שיחה בין ההורים לבין צוות ביה"ס וקבלת החלטה.

 4. רישום לבי"ס 
  הרישום לבית חינוך אלומות מתבצע בהתאם לנהלים של מועצה אזורית חבל מודיעין.
  הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. הנפקת האישור היא באחריות ההורים.
  לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.
ĉ
ירון זנבל,
8 בינו׳ 2019, 3:17
Comments