תהליך ההרשמה לכיתה א

הורים יקרים,
אנו שמחים על התעניינותכם ברישום לכיתה א' בבית ספרינו.
ההרשמה לכיתה א' בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) מיועדת לילדים אשר נולדו בין התאריכים 1/5/2012 -30/4/2013.
תהליך ההרשמה והקליטה נועד לאפשר לכם ההורים לעשות בחירה מושכלת בחינוך ולדורף ובבית חינוך אלומות. כמו כן הוא נועד לאפשר לצוות החינוכי של בית חינוך אלומות לבנות כיתה מאוזנת ובריאה.

לפניכם מתואר התהליך לרישום וקליטת ילדי כיתה א':
פתיחת רישום 07/01/2019 סיום 27/01/2019.

חלק א' - ינואר 2019

 1. מילוי של טופס התעניינות מקוון.

 2. השתתפות במפגש היכרות
  תאריך המפגש 03/01/2019 יום חמישי בשעה 18:00.
  בסוף המפגש יימסרו לכם ערכות הרשמה לביה"ס.
  ערכת ההרשמה כוללת טופס פרטים אישיים, שאלון הורים, שאלון רפואי וטופס ויתור סודיות. לטפסים יש לצרף תמונה של הילד, העתקי אבחונים ודיווח על טיפולים, אם ישנם כאלה.
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה למשפחות חדשות בביה"ס. לא תתאפשר הרשמה מבלי להשתתף בהרצאת היכרות

 3. מילוי של ערכת הרשמה
  יש להעביר את ערכת ההרשמה המלאה למזכירות בית הספר עד לתאריך 24/01/2019.
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה לכל המשפחות

 4. השתתפות ביום פתוח
  על ההורים להשתתף ביום פתוח במהלכו תתאפשר תצפית של ההורים בחצר ביה"ס.
  לאחר התצפית יתקיים הרצאה ושיח.
  זהו שלב חובה בתהליך ההרשמה למשפחות חדשות בביה"ס. לא תתאפשר הרשמה מבלי להשתתף בהרצאת היכרות

 הורים שהשתתפו בהרצאת היכרות, ביום הפתוח והעבירו את ערכת ההשלמה במלואה יוכלו להמשיך בתהליך הרישום. 
ללא עמידה בקריטריונים אלה לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך הרישום.

חלק ב' - פברואר 2019

 1. הרצאות לימוד
  השתתפות באחד משני מפגשים (בנוסף להרצאת ההיכרות) המאפשרים היכרות עם הגישה החינוכית של בית הספר.

 2. מפגש היכרות אישי
  מועצת חבל מודיעין תזמן את ההורים למפגשי היכרות אישיים של ההורים עם צוות רב מקצועי אשר יכלול את מנהל בית הספר או נציג מטעמו, מנהל אגף החינוך או נציג מטעמו, מנהל שירות פסיכולוגי, הורים.
  מזכירות בית הספר תתאם את מפגשי ההכרות בהתאם לצורך שיעלה

 3. יום הכרות לילדים העולים לבית חינוך אלומות 
  המפגש יתקיים במהלך חודש מאי (במסגרת תוכנית מעברים) ובמהלכו ייפגש צוות ביה"ס עם כל הילדים המועמדים לכיתה א'.
  במפגש יחוו הילדים חלק משיעור. במקביל בזמן הזה מפגש הסבר להורים על התנהלות בית הספר.
  הודעה על מועד יום ההיכרות תימסר בהמשך.

 4. רישום לבי"ס
  הרישום לבית חינוך אלומות מתבצע בהתאם לנהלים של מועצה אזורית חבל מודיעין.
  במידה ויהיה עודף רישום לכיתה, מ.א חבל מודיעין תקיים הגרלה (ללא תעדוף אחים). ההגרלה תתקיים ברשות בנוכחות היועץ המשפטי של מ.א חבל מודיעין או עו"ד עובד מטעמו.
  הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. הנפקת האישור היא באחריות ההורים.
  לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

 5. מפגש הכרות עם מחנך/ת הכיתה
  המפגש יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים או במהלך חופשת הקיץ. הודעה תישלח בהתאם.


Comments