בית הספר‏ > ‏

הרשמה לבית חינוך אלומות

בית חינוך אלומות פועל על פי גישת חינוך ולדורף. תכנית הלימודים בנויה על-פי תפיסה חינוכית המבוססת על משנתו של דר' רודולף שטיינר ובהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. שיטות הלימוד, תוכניות הלימודים ואמצעי ההוראה, כולם מבוססים על הבנה הוליסטית של הילד, על פי שלבי ההתפתחות שלו. בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח הדמיון, היצירתיות, החושים האמנותיים והמיומנויות החברתיות של הילד, כך שלכשיגיע לבגרות, יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך השענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.
לתובנות אלו השלכות יישומיות על אורח החיים של המסלול החינוכי בבית-הספר ועל חיי היום יום הנהוגים בו. חשוב לנו שתכירו אותן ותשקלו בכובד ראש אם הם תואמים את השקפת עולמכם ואורח חייכם.
ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית חינוך אלומות מביעים בכך את אמונם ותמיכתם בעקרי חינוך ולדורף לאחר ששקלו במלוא הרצינות את מידת ההתאמה של גישת החינוך לאופי האינדיבידואלי של ילדם ושלהם עצמם. הם מתחייבים לשתף פעולה עם דרכו החינוכית של בית הספר על פי מיטב יכולתם והבנתם.
על כן, תהליך הרישום נבנה בצורה כזו שתאפשר להורים המתעניינים ברישום ילדם לבית הספר (חדשים וותיקים כאחד) להתוודע לדרכו החינוכית של בית הספר ולהיכרות של צוות בית הספר עם ההורים וילדיהם.
לקריאת האמנה בין בית-חינוך אלומות ובין ההורים »

מנדט קליטה לבית חינוך אלומות
register.school@antro.org.il
הורים יקרים,
תהליך ההרשמה לשנה"ל תש"פ יתחיל ב:
תהליך ההרשמה לבית חינוך אלומות:
  1. מילוי טופס פרטים אישיים מקוון
  2. השתתפות בהרצאת היכרות
  3. השתתפות ביום פתוח 
  4. מילוי של ערכת הרשמה
  5. השתתפות בהרצאות לימוד
  6. מפגש היכרות אישי 
  7. מפגש התנסות של הילד/ה1 (כיתות ב-ח)
  8. רישום לביה"ס2

1 - בעקבותיו שיחת היכרות, שיתוף ושיקוף יחד עם מחנך הכיתה/צוות הקליטה.
2 - הרישום לתלמידים שאינם תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ. לא תתאפשר קליטה של ילדים בלי אישור זה.

כתובת בית הספר

רח' הלפיד 11, שוהם (מול הברכה העירונית ובצמוד לחטיבת נחשון)
03-6704463 info.school@antro.org.il
פקס 03-7514851
כתובת למשלוח: מועצה אזורית חבל מודיעין, רח' מודיעים 10, שוהם 6083210