בית הספר‏ > ‏

הרשמה לבית חינוך אלומות - שנה"ל תשע"ט

אנו מזמינים את ילדיכם ואתכם להצטרף לקהילת בית חינוך אלומות, לחינוך ולדורף ולערכים המוצעים במסגרתו. 
בית חינוך אלומות פועל על פי גישת חינוך ולדורף. תכנית הלימודים בנויה על-פי תפיסה חינוכית המבוססת על משנתו של דר' רודולף שטיינר ובהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. שיטות הלימוד, תוכניות הלימודים ואמצעי ההוראה, כולם מבוססים על הבנה הוליסטית של הילד, על פי שלבי ההתפתחות שלו. בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח הדמיון, היצירתיות, החושים האמנותיים והמיומנויות החברתיות של הילד, כך שלכשיגיע לבגרות, יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך השענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.
לתובנות אלו השלכות יישומיות על אורח החיים של המסלול החינוכי בבית-הספר ועל חיי היום יום הנהוגים בו. חשוב לנו שתכירו אותן ותשקלו בכובד ראש אם הם תואמים את השקפת עולמכם ואורח חייכם.
ההורים הבוחרים לשלוח את ילדם לבית חינוך אלומות מביעים בכך את אמונם ותמיכתם בעקרי חינוך ולדורף לאחר ששקלו במלוא הרצינות את מידת ההתאמה של גישת החינוך לאופי האינדיבידואלי של ילדם ושלהם עצמם. הם מתחייבים לשתף פעולה עם דרכו החינוכית של בית הספר על פי מיטב יכולתם והבנתם.
על כן, תהליך הרישום נבנה בצורה כזו שתאפשר להורים המתעניינים ברישום ילדם לבית הספר (חדשים וותיקים כאחד) להתוודע לדרכו החינוכית של בית הספר ולהיכרות של צוות בית הספר עם ההורים וילדיהם.
לקריאת האמנה בין בית-חינוך אלומות ובין ההורים »

מנדט קליטה לבית חינוך אלומות
register.school@antro.org.il


 

נפתח הרישום לשנת הלימודים תשע"ט
סיום הרישום - 6/2/2018.

קליטת הילדים תתצע בהתאם לתאריך הלידה:

01/05/2005

31/4/2006


ז- המתנה בלבד

01/05/2006

31/4/2007


ו- המתנה בלבד

01/05/2007

31/4/2008


ה- המתנה בלבד

01/05/2008

31/4/2009


ד- המתנה בלבד

01/05/2009

31/4/2010


ג- המתנה בלבד

01/05/2010

31/4/2011


ב- המתנה בלבד

01/05/2011

31/4/2012


א


הרשמה לכיתה א »

הרשמה לכיתות ב'-ז' »