תכנית הלימודים בבית ספר ולדורף


מבוא
חינוך ולדורף מתבסס על תכניות הלימודים הנהוגות בבתי הספר הממלכתיים, אך עקרונות הלימוד ואופניו שונים בתכלית.
אנו מזמינים אתכם לקרוא את תכנית הלימודים בחינוך ולדורף, פרי עבודתה של אורה פין ושל צוות מורי בית חינוך אלומות.
כיתה א כיתה ב כיתה ג כיתה ד כיתה ה כיתה ו כיתה ז כיתה ח תרשים תכנית הלימודים בחינוך ולדורף

עקרונות ההוראה בחינוך ולדורף

  • תכני הלימוד מובאים בפני התלמידים באופן חוויתי-אמנותי. 
  • מחנך הכיתה מלווה את כתתו במשך כל שמונה השנים הראשונות ויוצר קשר עמוק עם כל אחד מן התלמידים. 
  • תהליך הלמידה מותאם לשלבים השונים בהתפתחות הילד מבחינה שכלית, רגשית ומוטורית.

עקרונות תכנית הלימודים בחינוך ולדורף

  • קוריקולום מובנה המאפשר מרחב יצירה למורים בהתאם למקצועות הליבה. 
  • התאמת התכנים לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד. 
  • מתן חשיבות זהה גם לאומנויות וגם לנושאים העיוניים. 
  • הלימודים מתרחשים בבלוקים (תקופות) של שלושה – ארבעה שבועות 
  • שיעורי התקופה מועברים במהלך השעתיים הראשונות בכל יום (שיעור ראשי). 
  • בחינוך ולדורף, על פי רוב, אין שימוש בספרי לימוד. המורים מעצבים את מטרות הלימודים בעצמם על פי מטרות חינוכיות, והתלמידים יוצרים את הטקסטים שלהם במחברת תקופה.

קישורים והרחבות