שיעורים לחופש - כיתה ז

יוני 2015
תלמידי היקרים,

חופש. חם.
מי לא אוהב את הים!
במהרה אכניס לפה ים של תרגילים, שישמרו את ידיעותכם בחשבון ואף יחזקו אותן. להנאתכם.

באהבה,
ירוןיולי 2015

שלום רב,
בתחתית המסך תמצאו דפי עבודה בהם תרגילים רבים (ופתרונות).
אני ממליץ לפתור בכל דף עבודה לפחות 1/4 (רבע) מן התרגילים.
אין חשיבות לסדר ההכנה (המספרים מייצגים את הפרק בספרי הלימוד שלנו).
עבודה מהנה.

ירון

Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:43
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:43
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:44
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:38
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:38
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
22 ביולי 2015, 5:43
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:39
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:40
Ċ
ירון זנבל,
7 ביולי 2015, 11:38
Comments