תשלומים לביה"ס

תשלומי הורים – בית חינוך אלומות (482000) - תשפ"א

ירון זנבלהורים יקרים שלום רב,

אנו מביאים בפניכם את פרוט הנושאים עבורם תיערך גביית הכספים של ביה"ס לשנה"ל תשפ"א: 

 • תשלומי הורים - לכל התלמידים, ראו סעיף א'

 • אגרת לימודי חוץ, רק לתלמידים שאינם תושבי חבל מודיעין - ראו סעיף ב'. 

 • אופן התשלום: באמצעות הוראת קבע בלבד לחשבון הבנק של בית הספר בפריסה של 8 תשלומים 


א. תשלומי הורים

תשלומי ההורים משולמים ישירות לחשבון בית הספר הנמצא בבעלות מ.א חבל מודיעין. תשלומי ההורים נחלקים לתשלומי חובה - שירותים שההורים חייבים לשלם גם אם אינם צורכים אותם, ועימם נמנה התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ולתשלומי רשות ותשלומים מרצון - שהם כל השירותים האחרים. הורים רשאים להחליט שילדם לא יצרוך שירות רשות מסוים ובמקרה זה לא ישלמו על שירות זה. בית הספר אינו מתנה מתן שירות אחד במתן שירות אחר, וכן אינו מתנה הרשמה לבית הספר בהתחייבות לתשלום. עם זאת, אנו בבית הספר החלטנו שכל התלמידים יקבלו את כל השירותים ולכן אי תשלום פוגע ביכולתו של בית הספר לתת את מכלול השירותים אותם הוא רואה לנכון להעניק לילדים המתחנכים בחינוך ולדורף.

 1. גובה תשלומי ההורים הופחת בכ-35% בכל הכיתות בהשוואה לשנה"ל תש"ף.

 2. הגבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמתכם האישית בכתב.

 3. חובות שלא שולמו במלואם בשנה שעברה עוברים לשנה הנוכחית.

 4. בהתאם לחוזר מנכ"ל, תשלומי ההורים השנה יגבו בשתי פעימות (ראו טבלה 2 וטבלה 3)

 5. מתווה התשלומים אושר בידי הנהגה הורית של ביה"ס ובידי משה"ח

טבלה 1: תשלומי הורים - שנתי

הפעילות

התשלום עבור ילד לפי כיתה (ש"ח לשנה)

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

סל תרבות ואומנות

45

45

45

45

45

45

67

67

טיול שנתי

101

101

126

126

252

387

387

387

השאלת ספרי לימוד

280

280

280

280

280

280

280

280

רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד

107

107

107

107

107

107

193

193

פעילויות העשרה למוסד ייחודי

107

107

107

107

107

107

193

193

תכנית לימודים נוספת

885

885

885

885

885

885

1,060

1,060

סה"כ (ש"ח לשנה)

1,574

1,574

1,599

1,599

1,725

1,860

2,229

2,229

קיזוז תש"ף

-

423

358

399

375

517

376

559

סה"כ לאחר קיזוז (ש"ח לשנה)

1,574

1,151

1,241

1,200

1,350

1,343

1,853

1,670

ב. אגרת לימודי חוץ

בגין תלמידים שאינם תושבי מ.א חבל מודיעין יש לשלם אגרת לימודי חוץ בגובה של 669 ש"ח לילד לשנה.
את תשלום אגרת לימודי החוץ נגבה באמצעות הוראת הקבע בחלוקה ל-4 תשלומים

לתשומת לבכם, כל סכום שלא ינוצל, יוחזר להורים או יקוזז מתשלומי השנה העוקבת.


בשם בית חינוך אלומות

ירון זנבל

בשם ועד הורים מרכזי נטע ברקאי

הקמת הרשאה לחיוב חשבון

תשלומי ההורים לביה"ס יבוצעו באמצעות הוראת קבע בלבד.

התשלום יתבצע בכל 12 לחודש, ב-8 תשלומים (סכום כל תשלום נקבע על פי מערכת אוטומטית ולכן עשוי להיות פער בין התשלומים).


מה עליכם לעשות?

 1. להקים הרשאה להוראת קבע בבנק שלכם באחת משתי הדרכים:

  1. באופן מקוון באינטרנט דרך אתר האינטרנט של הבנק שלכם:
   שם המוסד (המוטב) - בית חינוך אלומות
   קוד המוסד (מוטב) - 20188
   (אם אתם מגבילים את סכום התשלום, תנו מרווח כלפי מעלה בכדי שהתשלומים לא יחזרו)

  2. ידנית - מצ"ב טופס לבנק להקמת הרשאה לחיוב חשבון - יש למלאו, להעביר לבנק שלכם ולהחזירו למייל info.school@antro.org.il או בפקס: 03-6704463

 2. עליכם למלא במקביל את טופס הרישום האינטרנטי וזאת כדי שנדע שהקמתם את ההרשאה ונוכל לחייבכם.


אופן הגבייה בשנה"ל תשפ"א (שתי פעימות)

טבלה 2: תשלומי הורים - פעימה 1 - גבייה עד ינואר 2021

הפעילות

התשלום עבור ילד לפי כיתה (ש"ח לפעימה 1)

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

ביטוח תאונות אישיות2

49

49

49

49

49

49

49

49

סל תרבות ואומנות

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

33.5

33.5

טיול שנתי

101

101

126

126

252

387

387

387

השאלת ספרי לימוד3

280

280

280

280

280

280

280

280

רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד4

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

96.5

96.5

פעילויות העשרה למוסד ייחודי5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

96.5

96.5

תכנית לימודים נוספת6

442.5

442.5

442.5

442.5

442.5

442.5

530

530

סה"כ (ש"ח לפעימה)

1,002

1,002

1,027

1,027

1,153

1,288

1,472.5

1,472.5

קיזוז תש"ף7

-

423

358

399

375

517

376

559

סה"כ לאחר קיזוז (ש"ח לפעימה 1)

1,002

579

669

628

778

771

1,096.5

913.5


טבלה 3: תשלומי הורים - פעימה 2 - גבייה מינואר 2021

הפעילות

התשלום עבור ילד לפי כיתה (ש"ח לפעימה 2)

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

ביטוח תאונות אישיות

סל תרבות ואומנות

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

33.5

33.5

טיול שנתי

השאלת ספרי לימוד

רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

96.5

96.5

פעילויות העשרה למוסד ייחודי

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

53.5

96.5

96.5

תכנית לימודים נוספת

442.5

442.5

442.5

442.5

442.5

442.5

530

530

סה"כ (ש"ח לפעימה 2)

572

572

572

572

572

572

756.5

756.5


  Ċ
  ירון זנבל,
  3 בנוב׳ 2020, 1:33
  Comments