covid

שנה"ל תשפ"א היא שנה של שינויים תכופות וחוסר וודאות. אנו נערכים לכל תרחיש ומנסים לתת מענה מדוייק בהתאם לתפיסת החינוך האנתרופוסופית.
גיבשנו שלוש מערכות לימודים שונות:

למידה מהבית

מערכת השעות לעיל מתווה את אופי הפנייה לילדים, את סוג המשימות ואת משך זמן העבודה היומי המומלץ לכל כיתה בנפרד, לפי שיקול דעתם של המחנך/המחנכת ושל מורי ומורות המקצוע המלמדים בכיתה.
אנו מבקשים מכם לכבד את שיקול דעתם של המחנך/מחנכת וצוות ביה"ס. הפעלנו מחשבה רבה בגיבוש המערכת, ואנו מייחלים להגיע לייצוב והנחלת שגרות חדשות ומיטיבות לילדים.

בבניית המערכת שמנו דגש בראש וראשונה על שמירת הקשר והתקשורת עם הילדים בכלל, ובכיתות הצעירות בפרט.
כמו כן חשוב היה לנו להתאים את המפגשים, אורכם ותוכנם לשכבות הגיל השונות.
כאשר הילדים מגיעים לביה"ס, אנו נותנים דגש למלאכות, למוזיקה, לפעילות האומנותית, לפעילות הגופנית - לאותן פעילויות שלצד למידת התוכן והמיונויות השונות תומכות בהם בשביעון השני ועוזרות לפתח בהם כישורים ויכולות. 
כך אנו שואפים גם בלמידה מהבית, עד כמה שניתן - וזו גם המלצתנו עבורכם: לעבוד בגינה (למי שיש), להשתתף בעבודות הבית, לקרוא, לשחק משחקים שונים עם חברי המשפחה.
הילדים נמצאים בבית, ולכם ההורים יש תפקיד 
נכבד בשמירה על שגרת הלמידה - אנא עזרו לילדכם בכניסה לשיעורים הסינכרוניים (זום), בקבלת חומרי הלמידה מהמורים, בתיווך הפעולות, בתקינות הציוד הביתי וכולי.

*שימו לב, יתכנו שינויים במערכת, עליהם נעשה כל מאמץ להודיע לכם/לתלמידים מבעוד מועד.

למידה היברידית

כיתות א-ב לומדות בביה"ס 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום.
כך גם כיתות ג-ד, אך בחלוקה לקפסולות.
כיתות ה-ח לומדות 3/4 ימים בביה"ס, ושאר הימים בלמידה מרחוק.

עובדים כרגיל (הלוואי)

Comments