תקשורת הורים עם בית חינוך אלומות

מטרת דף המידע הזה היא לשפוך אור על דרכי התקשורת עם הצוות החינוכי ולהבהיר את תפקידם של הגופים השונים, הקשורים לבית הספר. 
כיצד מתנהל ביה"ס?
הניהול השוטף והמעשי בבית חינוך אלומות נעשה כך שלכל אחד מחברי הצוות יש תחום אחריות עליו הוא מופקד = מנדט (לצפייה בטבלה עם רשימת המנדטים)
התקשורת המיטבית נעשית עם האדם הרלבנטי:

אדמיניסטרציה - בית ספר

  • ירון, מנהל בי"ס: 052-2348994 / admin@antro.org.il 
  • קרן מזכירת בי"ס: 03-6704463 (08:00-14:00) /  info.school@antro.org.il
  • אתי, יועצת בי"ס: 03-6704463 / eti123456@gmail.com
  • רביטל פרימור, פסיכולוגית בי"ס: 03-9712729 / shapach@Modiin-Region.Muni.il
אנו מאמינים ושואפים לתקשורת ישירה ופתוחה. לכן


א. יש לשאוף לדבר תחילה עם

המחנך/כת ו/או המורה הרלוונטי/ת

הוא/היא הכתובת הראשונה לפנייה בשאלות פדגוגיות ואחרות. באם השאלה היא מערכתית באחריות המחנך ו/או המורה הרלוונטי לבדוק ולהשיב לפונה. 

ב. לעיתים יש להיעזר בגופי ההורים:

הנהגה הורית

בית ספר ולדורף שואף להיות מרכז וציר סביבו מתארגנים חיים קהילתיים. הגוף הקהילתי הזה נוצר מפעילות משותפת של מורים והורים. את הקשר הזה יוצרת ההנהגה ההורית. תפקיד ההנהגה ההורית הוא להיות מקום למפגש ושיח של הורים ומורים ולהחיות את חיי הקהילה של בית הספר
כתובת כל חברי הנהגה הורית: leadership@antro.org.il
ראו משמאל טבלה עם רשימת הנהגה הורית.

ועד כיתה

כשם שוועד הורים מרכזי הוא המנוע של חיי הקהילה הבית ספרים, כך ועד הכיתה הוא הגוף המחייה את ההווי הקהילתי הכיתתי ומהווה פלטפורמה לשיח בין המחנכ/ת וההורים. 
ראו משמאל טבלה עם רשימת ועדי הורים.

עמותת גנאחר

עמותת גנאחר היא העמותה התומכת בצביון של בית הספר ששורשיו בחינוך ולדורף. העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר בכל הנוגע לייחוד של בית הספר הנובע מרוח ולדורף. הועד נושא באחריות על פעילת העמותה בפני החוק. תפקיד נוסף של ועד העמותה הוא להחזיק את תמונת העל והחזון של קידום חינוך ולדורף באזורנו גם בהקשר של גנים, סמינר או גופים אחרים שיקומו בבוא העת. 
אריאלה ריקס, היא חברת ועד העמותה האמונה על כל התחומים שקשורים בבית הספר. ariela1974@gmail.com 050-3689703

אם יש צורך במענה נוסף/שונה ניתן לפנות ל:

 הכיתה, יועצת ו/או מנהל ביה"ס ועדי כיתות והנהגה הורית

כתובת כל חברי הנהגה הורית: leadership@antro.org.il

ועדי כיתות

כיתה

שם

 א

<> 

 ב

<>

 ג

<>

 ד

סיון אנטלר

 ה

 נועה קרבל

 ו

כוכבית וינקלר, נטע ברקאי

 ז

ענבל כסיף, תמר קידר, נטע ליבנת

   ח

רינת שטרום, איריס שמר, עינת זיני

 

 לדפי הקשר של הכיתות:
Comments